Mer tid til den beste tiden i livet

- Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja, Foto: Sola Venstre

Det er ikke alltid bare lett å være barn, og det er ikke alltid så lett å være foreldre heller. Men innimellom klesvask og matpakkepakking, levering i barnehage og henting på fotballtrening, så opplever de fleste foreldre noen øyeblikk sammen med barna som er den beste tiden i livet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Når mye av oppveksten blir del av det offentlige – gjennom barnehage, skole og skolefritidsordninger, og gjennom kommunale kulturskoler og idrettstilbud – så må også politikken ta hensyn til folks behov for å ha mer kontroll over egen tid.

Våre løsninger

Venstre jobber for løsninger som er bedre tilpasset de livene folk lever i dag, med mer fleksibilitet og mer rom for den enkelte familie til å finne de gode løsningene for seg selv.

Noen av våre løsninger:

✓ Fortløpende barnehage-opptak.
✓ Mer fleksible åpningstider i barnehagene.
✓ Bedre samarbeid mellom SFO, kulturskole, idrett, korps og frivillige organisasjoner.
✓ Redusere leksepresset i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**