11 millioner mennesker på flukt. Kan Lillesand hjelpe 15 av dem?

– Flyktningsituasjonen som verden opplever nå er den verste på mange, mange år.

Ifølge Amensty International har mer enn 11 millioner syrere blitt tvunget på flukt fra borgerkrigen som har vart siden 2011.
Mer enn fire millioner av dem har flyktet til andre land. Syrias naboland og FNs høykommissær for flyktninger har gjentatte ganger bønnfalt Norge og resten av verden om å dele ansvaret og ta imot flere syriske flyktninger.

Lillesand kommune har fått spørsmål om å ta imot 15. Det er en liten økning i antall flyktninger som kommunen har vedtatt for 2015 og 2016.

Flyktningetjenesten i Lillesand har gjort en grundig vurdering av kapasiteten i kommunen og mener at Lillesand skal si ja til anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ). Solveig Botnen Eide ( V ) understreket i bystyret 6. mai at når flyktningetjenesten sier ja, så må vi handle. Det er nå vi må hjelpe, ikke om en måned. Derfor stemmer Venstre ja til å hjelpe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**