Satsing på skolen

Foto: Kerstin Leistad

Malvik har forsømt utbyggingen av skolebygg. Dagens ungdomsskoler tilfredsstiller ikke kravene til en moderne skole. Et godt oppvekstmiljø er en hovedsak for Venstre.

Venstre vil:

   • Nye ungdomsskoler på Vikhammer og i Hommelvik bygges ut samtidig i løpet av perioden 2016-2020. På Vikhammer bygges nytt samfunnshus som første byggetrinn på ungdomsskolen.
   • Bygg er ikke nok for å få god undervisning, kompetanse og god ledelse er like viktig. Venstre vil innføre åremål for rektorer (fem år) på kommunens skoler og gi lærerne rom for å styrke sin kompetanse.
   • I løpet av neste periode skal læremidler og undervisning i skolene være mer basert på en digital plattform.
   • Skolehelsetjenesten må styrkes og minst følge nasjonale normtall.
   • Den kommunale kulturskolen må endres og mer av undervisningen legges innenfor en utvidet skoledag.
   • Frivilligheten skal stimuleres gjennom ingen, eller svært lav husleie, i kommunale bygg.
   • Venstre vil styrke barnevernet både økonomisk og faglig. Et godt barnevern krever en åpen og ubyråkratisk holdning, og et godt samspill mellom offentlige hjelpere og det private nettverket. Det må legges vekt på forebyggende arbeid.
   • Leirskoletilbudet beholdes
   • Barnehagedekningen i kommunen må være bedre enn minstekravet.
   • To årlige barnehageopptak.
   • Noen barnehager i kommunen bør ha utvidet åpningstid

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**