Grønn og bærekraftig finansforvaltning

Solveig Schytz

KLP har vedtatt å trekke sine investeringer ut av kull, fordi Eid kommune og ordfører Alfred Bjørlo spurte om det. Snart skal Stortinget behandle forslag om at statens pensjonsfond utland skal gjøre det samme.

Akershus interkommunale pensjonskasse forvalter over 3 milliader kroner. Ikke like stort som oljefondet og KLP, men likefullt omfattende langsiktige investeringer. -Det er viktig at disse pengene forvaltes på en bærekraftig, etisk og miljømessig forsvarlig måte sier Solveig Schytz, venstres gruppeleder i fylkestinget.

I fylkesutvalget denne uka fikk Venstres forslag støtte fra alle partier untatt Frp:

“Fylkestuvaglet understreker at kapitalforvaltningsstrategi og etiske retningslinjer for Akershus interkommunale pensjonskasse må sikre en grønn, bærekraftig finansforvaltning”

Vi er svært glade for å få så bred politisk støtte til dette initiativet, hvordan vi forvalter de langsiktige investeringene har stor betydning for miljøet understreker Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**