Lista er klar

Fotograf: Runar Nes

– Jeg synes vi har fått til en god liste, med en fin blanding mellom erfarne og nye med ulik erfaringsbakgrunn, sier Willy Thorsen, som har ledet nominasjonskomiteens arbeid.

– En del av de vi har kontaktet viser stor interesse og engasjement, men for enkelte er det nok en terskel å si ja til å stå på lista. Ekstra gledelig er det at en del ungdom har sagt ja, selv om det gjerne kunne vært flere. Likevel lover engasjementet godt for framtida, uttaler Thorsen.

Leder i Risør Venstre, Sara Sægrov Ruud står på 2. plass og er kumulert sammen med ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem.

– Jeg gleder meg til å ta fatt både på lokalpolitikken og fylkespolitikken, sier Ruud, som ogå topper Aust-Agder Venstres liste til fylkestingsvalget.
– At jeg er med begge steder, tror jeg vil være en stor fordel, selv om det nok kommer til å bli mye politikk i perioder. Jeg er opptatt av skole og oppvekstpolitikk, og å være med lokalt kan gjøre at jeg får arbeidet med å forme en enda bedre oppvekstpolitikk som tar barn med utfordringer i tidlig alder, på alvor. Og Venstre vil jobbe knallhardt for å det må satses mye tidlig i skoleløpet, slik at vi får gitt enda flere barn gode muligheter til å klare seg godt på skolen, sier Ruud.

Listetopp Dag Jørgen Hveem er spent drøye 5 månedene fram til valget.

– Hvordan det lokalpolitiske landskapet ser ut etter valget 14. september, skal jeg ikke spå om, men jeg tror vi har gode muligheter og håper på et bredt borgerlig samarbeid.

– Risør Venstre ønsker en ytterligere satsing på næringsutvikling og ønsker at dette i enda sterkere grad enn i dag skal gjennomsyre tankegang og valg hos politikere og kommuneadministrasjon. Utgangspunktet er godt, men det er mer å gå på.

– Stadig skjerpede krav og forventninger til det kommunale tjenestetilbudet, stiller oss overfor stadig mer krevende utfordringer. Klare prioriteringer og gjennomføring av disse blir derfor viktig. Venstre er opptatt av at de ansatte får rammer slik at de kan gjøre jobben på en god måte.

 1. Dag Jørgen Hveem, stemmetillegg, 1960
 2. Sara Sægrov Ruud, stemmetillegg, 1972
 3. Stian Lund 1977
 4. Line Granjord Paulsen 1972
 5. Espen Hageli Henriksen 1974
 6. Anlaug Stenersen 1955
 7. Willy Thorsen 1959
 8. Heidi Elisabeth Kibsgård Paulsen 1974
 9. Jan Einar Henriksen 1950
 10. Andre Ommundsen 1983
 11. Maria Barstad 1991
 12. Gaute Haftor Sørensen 1965
 13. Roy Morten Sannæs 1958
 14. Marianne Ommundsen 1962
 15. Terje Strøm 1939
 16. Kittel Gjernes 1972
 17. Frank Jackobsen 1966
 18. Arvid Øya 1946
 19. Tone Solodden 1976
 20. Iver Sørdahl 1963
 21. Rolf Dahle 1945
 22. Kjell Egestad 1953
 23. Erlend Skarvang 1991
 24. Tone Elisabeth Hveem 1986
 25. Lars Tore Mesel 1972
 26. Arild Eeg 1958
 27. Kim Ammundsen 1983
 28. Jan S. Jensen 1947
 29. Jan Gunnar Solli 1959
 30. Erik Johs. Vintermyr 1956
 31. Solveig Vereide 1961
 32. Hans-Olav Ramsdal 1936
 33. Trine-Lise Wessel Holst 1972
 34. Steinar Gundersen 1956
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**