Risør Venstres valgliste 2015-2019

 1. Dag Jørgen Hveem, stemmetillegg, 1960
 2. Sara Sægrov Ruud, stemmetillegg, 1972
 3. Stian Lund 1977
 4. Line Granjord Paulsen 1972
 5. Espen Hageli Henriksen 1974
 6. Anlaug Stenersen 1955
 7. Willy Thorsen 1959
 8. Jan Einar Henriksen 1950
 9. Andre Ommundsen 1983
 10. Maria Barstad 1991
 11. Gaute Haftor Sørensen 1965
 12. Roy Morten Sannæs 1958
 13. Marianne Ommundsen 1962
 14. Terje Strøm 1939
 15. Kittel Gjernes 1972
 16. Heidi Elisabeth Kibsgård Paulsen 1974
 17. Frank Jackobsen 1966
 18. Arvid Øya 1946
 19. Tone Solodden 1976
 20. Iver Sørdahl 1963
 21. Rolf Dahle 1945
 22. Kjell Egestad 1953
 23. Erlend Skarvang 1991
 24. Tone Elisabeth Hveem 1986
 25. Lars Tore Mesel 1972
 26. Arild Eeg 1958
 27. Kim Ammundsen 1983
 28. Jan S. Jensen 1947
 29. Jan Gunnar Solli 1959
 30. Erik Johs. Vintermyr 1956
 31. Solveig Vereide 1961
 32. Hans-Olav Ramsdal 1936
 33. Trine-Lise Wessel Holst 1972
 34. Steinar Gundersen 1956
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**