Asker må ta opp kampen med Lillestrøm

Sykkelteller Asker
Sykkelteller Asker, Foto: Olav Heggø

Du tror kanskje dette handler om fotball, men det dreier seg om kampen om å bli Norges sykkelby. Lillestrøm er kåret til Norges beste sykkelby i 2008, 2010, 2012 og 2014 (!). Det betyr 4-0 til Lillestrøm over Asker. Har vi i Asker en sjans til å bli årets sykkelby snart, eller er vi forvist til 3. divisjon i dette mesterskapet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Asker har en god sykkelstrategi og mange prosjekter som trenger finansiering, Derfor er det svært gledelig at Asker har fått tildelt 1,3 mill i den nasjonale belønningsordningen for sykkel i 2015. Med Venstre som sterk pådriver på Stortinget, har regjeringen etablert denne ordningen.

Samtidig ser vi at Skedsmo og Lillestrøm får 8,4 mill i den samme ordningen i år. Skedsmo virker å være mye mer offensive enn Asker i satsning på sykkel. De skal lage “sykkelhigway” fra sentrum til Åråsen.

Når skal vi få realisert egne sykkelveier på viktige veier i Asker? Venstre vil presse på for at vi får til sykkelveier på viktige innfartsveier i Asker. Det må til for at folk skal føle seg trygge på sykkelen og kan komme seg raskt fram. En smart prioritering for å gjøre noe med Askers trafikk-kaos i rushtiden..

Asker kan glede seg over flere gode sykkelprosjekter den siste tiden. I vinter fikk vi bedre brøyting for vintersykling og i Heggedal kommer et eget sykkelanlegg for barn. Venstre er stolt over å ha bidratt til at det ble skaffet penger fra fylket i år til et nytt sykkelhotell på Asker stasjon.

Samtidig er det langt igjen til Asker virkelig kan kalle seg en sykkelby – et sted hvor sykkel er et reellt alternativ for flertallet av kommunens innbyggere på kortere turer. Vi i Venstre har derfor nylig utfordret ordføreren til å vise hvor mye Asker faktisk har gjennomført av sykkelstrategien fra 2009.

Asker Venstre v/ 1. kandidat kommunevalget 2015, Jostein F. Tellnes

Innlegget sto på trykk i Budstikka 18. mai 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**