Innlegg: Biler og bivirkninger

Solveig Helene Longva Nilsen
Bystyrerepresentant Solveig Nilsen, Kristiansand Venstre 2011

Det er kanskje lov å være litt overrasket over at en førsteamanuensis ved institutt for arbeidsliv og innovasjon ved UiA ikke har tatt innover seg de behov vårt samfunn har for omstilling. Investorer som Jens Ulltveit Moe og oljeanalytikere som Thina Margrethe Saltvedt har heldigvis sett det: Grønn omstilling er lønnsomt, skaper nye verdier og er i full gang!

Kollektivtransport
Og omstillingen kommer på flere områder. Det er vedtatt politikk at trafikkvekst skal skje ved kollektivtransport, sykkel og gange. Knudsen må gjerne mene at politikken går i spagat, for omstilling er ingen lett oppgave. Men Kvadraturen er fremdeles bare 1 x 1 km. Og vi ønsker flere mennesker, mer handel og kontor, og liv og røre i den gode, gamle byen. Og siden det ikke er verken smart, fremtidsrettet, miljøvennlig, trivelig eller arealmessig mulig at alle skal ta bil -hva er løsningen da?

Vi skal busse, sykle og gå mer. Og det skjer ikke av seg selv. Vi kan selvsagt fjerne bomringen og rushtidsavgiften. Utfordringen da er: hvordan skal vi klare å redusere biltrafikken?

Ikke avhengig av bil
Løsningen er å bygge tettere by, satse på kollektivtrafikk, sykkelveier og gangveier. Løsningen er at fremtidens kristiansandere ikke skal være like avhengig av bil. Og for å få til en omstilling trenger man virkemidler. Et virkemiddel er restriksjoner for bilister. Og undersøkelser har vist at rushtidsavgift har en dempende effekt på biltrafikken. Så må vi samtidig bygge et bedre busstilbud. Og vi har faktisk fått et bedre busstilbud de siste årene.

Knudsen skriver videre om troverdighetstap og enorme privat- og samfunnsøkonomiske tap dersom man skulle finne på å trekke det regulatoriske teppet vekk under Sørlandsparken. Det er jo alvorlig prosa, men en underlig forståelse av virkeligheten. Det vi snakker om, er å legge samme restriksjoner på bilbruk til Sørlandsparken som Kvadraturen har måttet leve med lenge. Sørlandsparken er stor og viktig, og den er en del av byen vår. Det er helt naturlig at parken inngår i den utviklingen vi ønsker for byen, kommunen og regionen.

La dem le
De ler høyt i Søgne, Vennesla, Lillesand og Grimstad når vi i Kristiansand legger bomringer rundt Kvadraturen og Sørlandsparken, skriver Knudsen videre. La dem le, tenker vi. Venstre håper både Lillesand, Grimstad, Vennesla og Søgne fortsatt skal ha handel og trivelige sentrum. Det er fremtidsrettet og helt i tråd med det vi ønsker.

Det er lett å være etterpåklok og si at ting burde ha vært gjort annerledes i Kristiansand. Men historien har ført oss hit. Fra hest og kjerre til SUV, kan man jo si. Eller Tesla om du vil. Og det er bygget mange, mange mil med vei. Og dessverre altfor lite jernbanelinjer, bussfelt og sykkelveier. Og fremdeles er det bilveier som tegnes først når nye boligområder skal etableres – ikke gangveier og sykkelveier. Det er den arven vi har med oss, vi som sitter i bystyresalen i 2015. Venstre ønsker at Kristiansand skal være en grønn, attraktiv og moderne by. Og vi er overbevist om at bompenger og restriksjoner for bilister er nødvendig for å få til denne omstillingen.

Solveig Nilsen, bystyrerepresentant for Venstre
Petter Benestad, 4. kandidat for Kristiansand Venstre

(Innlegget kan også leses på nettsidene til Fædrelandsvennen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**