Idrettens og beboernes behov viktigst på Drengsrud

Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes, Asker Venstre, Foto: Jo Straube
I utgangspunktet er grunneiers initiativ til en aktivitetspark på Drengsrud positivt. Slike private initiativ er viktig for å skape nye arenaer for aktivitet og kan gi verdifull nyskaping i et samfunn.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

En aktivitetspark på Drengsrud rett ved jordene som skal gå til idrettsanlegg er likevel feil. Behovene til idretten og beboerne må veie tyngst i denne saken. Asker Venstre mener kollen trengs som et friområde og som en “bro” mellom marka og idrettsanlegget. I tillegg vil økt biltrafikk til en aktivitetspark være uheldig for bomiljøene i nærheten. Venstre i Asker stemte derfor mot at dette arealet skulle inngå i planprogrammet for Drengsrud da dette ble behandlet i bygningsrådet i vinter.

Venstre er opptatt av at løsningen på Drengsrud er god for nærmiljøet og idretten. Asker Skiklubb må oppleve at alternativet til Føyka er like godt eller bedre. LNF (landbruk, natur og friluftsliv)-bestemmelser er strenge og viktige for Venstre. Vi vil stemme for en reguleringsplan som beholder det omstridte området som et LNF-område.
Ingvild T. Vevatne, gruppeleder Asker Venstre
Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre og 1. kandidat kommunevalget 2015
Innlegget sto på trykk i Budstikka 20. mai 2015.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**