LIVEBLOGG: Bystyrets møte 20.05.15

Venstres toppkandidater til Oslo bystyre., Foto: Jo Straube

Oslo Venstre blogger live fra bystyrets møte 20. mai. Her kan du følge Venstres representanter og deres innlegg i debattene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

15.00 Opprop
-For Venstre møter Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro og Audun Rødningsby.

15.05 Muntlig spørretime

 • Andreas Behring (SV) stiller spørsmål om filmpolitikk. Hva vil byrådet gjøre for å sørge for at Harry Hole filmer spilles inn i Oslo?
  -Byråd Hallstein Bjercke svarer på dette. Det er et mål for oss å få filmatiseringen av Snømannen til Oslo. Vi har jobbet for det en stund, vi brukt penger på det og hatt kontakt med produsentene over lang tid. Nå har Stockholm lagt et bud på bordet, og nå vil byrådet matche dette tilbudet. Jeg vil gjøre hva jeg kan for at Snømannen skal spilles inn i Oslo. Vi mangler en statlig incentivordning, får vi det på plass har vi en fordel, men vi skal uansett gjøre alt vi kan nå, sa Bjercke. Byrådet arbeider med en egen filmmelding som bystyret skal få i løpet av 2015. Tidligere har filmpolitikken vært veldig nasjonal, men dette har endret seg en del. Jeg er opptatt av hva vi kan gjøre for å utfordre internasjonalt, sa Bjercke.
 • Tone Tellevik Dahl (A) følger opp spørsmålet. Hvorfor trenger vi også en statlig incentivordning?
  -Byråd Bjercke svarer at det er fordi vi i det hele tatt skal bli vurdert. I den internasjonale filmindustrien er det pengene som teller. Vi kan tilby mye, men vi kan aldri klare økonomisk støtte på det nivået som en statlig incentivordning kan. Mange andre byer har dette, og vi må ha dette for at det skal bli med interessant å vurdere Oslo som location for filmer.
 • Gulay Kutal (SV) følger opp og spør byråd Bjercke om han angrer på salget av Oslo kino.
  -Byråd Hallstein Bjercke svarer. Nei, sa byråden.
 • Marianne Borgen (SV) stille spørsmål om utrygg skolevei i Oslo. Hva mangler for å få til tryggere skolevei?
  -Byråd Guri Melby svarer. Det er stort engasjement for skolevei i denne byen, og det er jeg glad for. Det viktigste vi kan gjøre er å redusere biltrafikken. Mange strekninger er utfordrende og vi har satt i gang prosesser på disse. Men vi kan ikke hoppe over demokratiet. Derfor må aktuelle høringsinstanser få uttale seg før vi bare gjennomfører tiltak. Når vi får høringsvarene så skal vi gjennomføre rask behandling, men vi må først gjenomføre nødvendige demokratiske prosesser, sa byråden.
 • Tone Tellevik Dahl (A) følger opp spørsmålet med spørsmål om hvorvidt planene for trygg skolevei rundt Ruseløkka skole er utsatt på grunn av at skolen skal selges.
  -Byråd Melby svarer at man er godt i gang med planleggingen av tiltakene rundt Ruseløkka skole. Her tror jeg vi kan få til både fartsumper og reduserte fartsgrenser rundt skolen, sa Melby.
 • Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål om okkupantene i presteboligen i Stensparken.
  -Byråd Bjercke svarer. Okkupasjon er ikke en akseptabel aksjonsform. Færrest mulig kommunale bygg bør stå tomme, og vi er nede i 4% ledighet, de aller fleste bare midlertidig. Jeg er lydhør for forslag til hva vi kan bruke slike bygninger til, men det må skje på en ordentlig måte. Okkupantene vil bli kastet ut. Dette huset kan brukes til mange gode formål, men da må man først spørre om lov, sa Bjercke.

16.14 Vi går på behandling av saker fra Kontrollutvalget.

 • Nå behandles sak om medikamenttyveri i Sykehjemsetaten.
  -Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Varslingssaker kan være vanskelige, selv om varsling i seg alltid er både positivt og ønskelig. Mistenksomhet på en arbeidsplass er også krevende. Det viser denne saken med all tydelighet. Medikamenttyveri er selvfølgelig ikke bare straffbart, men bryter tillit og skader samarbeidsforholdene på en arbeidsplass, i dette tilfellet et konkret sykehjem. Når en varsler opplever uro, frykt og ødeleggende arbeidsmiljø er det i seg selv alvorlig. Venstre vil derfor rose en våken og observant varsler. Kommunerevisjonen og kontrollutvalget har påpekt enkelte brudd i fremgangsmåten i varslingen og Venstre forutsetter at rutinene nå forbedres og implementeres på samtlige sykehjem som leverer tjenester til Oslos syke og pleietrengende. Det har jeg tillit til at byråden utkvitterer gjennom det notatet flertallsmerknaden fra komiteen ber om, sa Bjøro.

16.37 Vi går på behandling av en utsatt sak fra byutviklingskomiteen.

 • Nå behandles regulering av Ulvenveien 89 m. fl.
  -Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Dette er et storstilt utbyggingprosjekt i nedre del av Groruddalen. I denne saken tar vi et viktig skritt i utviklingen av den nye Hovinbyen, transformasjonen fra industriområde til bolig, park og grøntdrag og næringslokaler. Her er alle fornøyd, og denne planen er godt gjennomarbeidet. Det har vært noe uenighet om utnyttelsen på et felt, der byrådet foreslår en lavere utnyttelse enn utbygger ønsker. Dette støtter Venstre. Dette er et stort og viktig område, sa Ophaug.

17.15 Vi går på behandling av saker fra byutviklingskomiteen.

 • Nå behandles sak om hovedsykkelvei på Langbølgen på Lambertseter.
  -Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Dette er i utgangspunktet en veldig bra sak. Her legger vi til rette for sykkelvei gjennom hele Nordstrand bydel. Det fører til at noen berørte naboer mister noen parkeringsplasser langs veien, og disse naboene ønsker å etablere sykkelfeltet en annen vei. Det viser seg imidlertid at den andre veien er uegnet som sykkelvei. De parkeringsplassene som forsvinner vil kunne opparbeides andre steder. Venstre ønsker å tilrettelegge for flere syklister, og mange vil få glede av det nye sammenhengende sykkelveinettet, sa Ophaug.

17.30 Bystyret går nå til middagspause. Forhandlingene gjenopptas 18.15. Stay tuned!

18.18 Bystyret gjenopptar sine forhandlinger. Vi er på saker fra byutviklingskomiteen.

 • Nå behandles detaljregulering, Lillomarka Arena.
  -Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Selv om saken er enstemmig er det mange som vil ta ordet i denne saken. Alle parter er enige, det viser at byrådet har truffet blink. Nå legger vi til rette for helårs flerbruksarena. Det er veldig bra. I tillegg legger vi til rette for skiskyting, en sport der vi trenger flere arenaer. Dette er en gladsak, sa Ophaug.

18.26 Bystyret går på behandling av saker fra Samferdesels- og miljøkomiteen.

 • Nå behandles handlingsplan for lokal luftkvalitet i Oslo.
  -Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Kampen mot luftforuensing har pågått lenge. Venstre har fått gjennomslag på Stortinget for å gjøre denne saken mulig. Jeg er for tøffe signal, og det er byrådet også, da Dørum.

19.01 Bystyret går over på behandling av saker fra Finanskomiteen.

 • Nå behandles salg av Biermannsgate 6.
  -Audun Rødningsby holder Venstres innlegg. Biermannsgate er et veldig flott bygg. Når Venstre nå støtter salget så er det flere viktige poenger. For det første skal den strenge bevaringsreguleringen beholdes. Det er viktig å understreke at denne reguleringen gjelder uavhengig av eier. Venstre ser postitivt på at huset kan få en renessanse. En potensiell kjøper har flere planer som vil gjøre at flere kan få glede av bygget. Det er også et poeng at dette bygget ikke er godt egnet til kommunal virksomhet, sa Rødningsby.
  -Terje Bjøro tar også ordet. Denne saken har flere aspekter. Oslo har ikke forvaltet denne eiendommen godt nok. Her kvitter man seg med en flott eiendom, og det kan jeg ikke se noen grunn til, sa Bjøro.
 • Nå behandles sak om vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo.
  -Audun Rødningsby holder Venstres innlegg. Oslo har nær halvparten av all kulturnæring i Oslo. Kultur skal ikke undervurderes som næring, og jeg er sikker på at kulturbyen Oslo er noe av det som gjør Oslo til en attraktiv by for både nye innbyggere og næringsliv. Venstre støtter visjonen om at Oslo skal være talentenes by, og denne saken inneholder mange gode tiltak, sa Rødningsby.
 • Nå behandles sak om mottak av syriske kvoteflyktninger
  -Audun Rødningsby holder Venstres innlegg. Dette er en ekstraordinær situasjon. Det har ikke vært flere folk på flukt siden andre verdenskrig. Kommunene må gå foran i dette spørsmålet, og det er derfor viktig og riktig at Oslo fortsetter tradisjonen med å bosette de flyktningene vi blir bedt om. De som kommer som flykninger er ofte forfulgt og kan ikke hjelpes i nærområdene fordi det er nærområdene som er problemene. Oslo må være byen med det store hjertet. Venstre tilslutter seg byrådet med hele vårt hjerte, sa Rødningsby.
  -Terje Bjøro tar også ordet. Dette er en nasjonal dugnad. Det er bra at vi stiller oppe, sa Bjøro.
  -Odd Einar Dørum tar også ordet. Oslo svarer nå på et prisverdig initiativ fra statsråd Horne, og det er svært bra. Det er veldig bra at Oslo går foran som kommune her, sa Dørum.

20.54 Vi går over til behandling av saker fra Kultur- og utdanningskomiteen

 • Nå behandles sak om Voksenopplæringen i Oslo.
  -Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Venstre er opptatt av at Oslos voksenopplæringstilbud skal være godt og gi voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videreutdanning, deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling. Elevene i voksenopplæringen er en sammensatt gruppe. Noen har høyere utdanning fra hjemlandet og trenger bare språkopplæring, mens andre er analfabeter. Tilpasset opplæring er like viktig i voksenopplæringen som i andre deler av utdanningstilbudet vårt, men kan være vanskeligere å få til i praksis. Dette er derfor et av tre mål byrådet har for videreutvikling av voksenopplæringen, i tillegg til at flere skal fullføre og at tilbudet skal oppleves som godt samordnet. Venstre mener strategiene byrådet i saken fremmer for å nå disse målene er svært gode og tror resultatene vil føre til et enda bedre tilbud, sa Ferskaug.
 • Nå behandles inbyggerinitiativ om lærertetthet i Osloskolen
  -Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Venstre deler initiativtakernes ønske om at skolene i Oslo skal levere en best mulig utdanning til elevene, men vi er uenige i at dette gjøres ved å innføre et krav til lærertetthet i alle undervisningssituasjoner i kommunen. Når vi vet at skolene har ulike utfordringer tror er ikke et minstekrav til lærertetthet på alle skoler er en god løsning. Fleksibiliteten og ansvaret skolelederne i Oslo i dag er en stor verdi. Vi i Venstre mener at behovet for lærere best kan vurderes lokalt på den enkelte skole, og ikke av bystyret, sa Ferskaug.
 • Nå behandles sak om utvikling av barneskolene i bydel Gamle Oslo.
  -Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Denne saken beskriver utviklingen av barneskolene i Bydel Gamle Oslo og strategier og mål for videre utvikling. Det er en samlet komite som støtter alle tiltak som byrådet har beskrevet i saken, og det er Venstre glade for. Skolen er det er det viktigste verktøyet vi har for å sikre alle like muligheter. Bydel Gamle Oslo er den bydelen der befolkningen er ventet å øke mest de neste ti årene, og det forventes høy elevtallsvekst. Samtidig er Gamle Oslo en bydel med sammensatte utfordringer, noe som stiller spesielt høye krav til skolene og samarbeidet skolen har med andre tiltak. I saken foreslår byrådet å styrke kvaliteten på undervisningen og skolens samarbeid med relevante tjenester i bydelene for å sikre gode læringsmiljø for elevene. Byrådet har styrket språkopplæringen i barnehagene de siste årene, og ønsker å forsterke innsatsen for at barna i barnehagen og i småskoletrinnene skal lære godt norsk tidligst mulig. Venstre har store ambisjoner på vegne av elevene i Gamle Oslo, og mener denne saken er et godt utgangspunkt for en utvikling i riktig retning, sa Ferskaug.

 

21.55 Bystyret er ferdig med dagens sakskart og vi her i bloggredaksjonen takker for oss. Vi ønsker alle fans hjertelig velkommen tilbake i forbindelse med neste møte 10. juni. Vi gleder oss allerede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**