Kongsvinger må ta imot Syria-flyktninger

Det er ikke alle vi kan gi eller kjøpe beskyttelse til i nærområdene. Noen er forfulgt eller utsatt også i nabolandene, uavhengig av internasjonal økonomisk bistand.
Det er disse individene kvoteflyktningsystemet er til for å beskytte. Dette er i dag det eneste trygge alternativet de har til å forsøke å komme seg ut av nærområdet på egenhånd, for eksempel over Middelhavet.
Hvem er disse flyktningene ? Det kan være politiske aktivister og journalister, statsløse palestinere som ofte har flyktet mange ganger, flyktninger med spesielle medisinske behov eller utsatte sårbare grupper og minoriteter.
Argumentet om å avlaste nærområdene er derfor ikke bare en konsekvens av at det er «fullt», men også av at noen individer og grupper rett og slett ikke kan beskyttes der!
Fordi beskyttelse er hele poenget, bør også argumentet om norske integreringskriterier legges på hylla. De utgjør en undergravning av beskyttelsesinstrumentet.
Verdenssamfunnet har gitt FNs Høykommissær for flyktninger et mandat for å besørge og ivareta internasjonal beskyttelse for flyktninger. Høykommissæren understreker nå at dersom de skal få dette til for syrerne, må både den økonomiske bistanden til nærområdet økes betraktelig og andre land må ta imot og beskytte langt flere syriske flyktninger.
I Norge tok vi imot nær 13000 flyktninger fra Balkan på kort tid når krisen var som verst der. Venstre sier vi vil ta imot 10 000 kvoteflyktninger over to år – ikke på dagen. Det er ikke godt nok å vente til 2016 før vi kan ta imot kvoteflyktninger, det må handles nå.
Ordfører Østgaard erkjenner at kommunens arbeid med flyktninger ikke er bra nok. I tillegg har kommunen blitt oppfordret til å ta imot 41 flyktninger i Kongsvinger – men det ble vedtatt å kun ta imot 25 flyktninger inkludert familiegjenforeninger.
Kongsvinger Venstre mener kommunestyret nå må vedta å ta imot det antall flyktninger vi blir bedt om. Det gjør at intensiteten i å sikre et solid integreringsarbeid blir enda viktigere.
Vi imøteser ordførerens positive innstilling foran kommunestyret i saken, og tror på et politisk flertall for å bidra aktivt til å hjelpe noen kvoteflyktninger !

Jørn-André Stenseth
1.kandidat Kongsvinger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**