Strategi for kulturnæringene i Oslo vedtatt

Foto: Jo Straube

I dag ble strategien for kulturnæringene i Oslo vedtatt av bystyret. -Kulturnæringen knytter til seg talenter og skaper positive ringvirkninger for andre næringer. De bidrar til å gjøre Oslo til et enda mer attraktivt sted å arbeide, besøke og bo, samt til utvikling av regionens attraktivitet som etablerings- og investeringsområde, sier Venstres kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Oslo er Europas hurtigst voksende hovedstad. Kultur er sterkt og levende representert i byen, og i 2011 sto Oslo for hele 46 % av kulturnæringens nasjonale verdiskapning på 43 milliarder. Venstres ambisjon er at Oslo skal være talentenes by, og kulturbyråd Hallstein Bjercke har derfor fremmet en strategi for å realisere potensiale i kulturnæringen i Oslo.

I dag ble strategien vedtatt av bystyret. Hovedmålet er å skape vekst og verdiskapning i kulturnæringen i Oslo. Strategien har tre delmål:

 1. Små og mellomstore kulturnæringsbedrifter i Oslo skal ha like stor vekst som gjennomsnittet
  av annen sammenlignbar næring.
 2. Bruken av kulturtilbud i Oslo skal økes.
 3. Kulturnæringsbedrifter med internasjonalt potensial skal lykkes.

Kulturell infrastruktur og arealdisponering er viktige verktøy kommunen besitter som kan stimulere til høyere deltakelse og oppslutning blant byens befolking. Bjercke mener det er viktig at Oslo kommune har en politikk som bidrar til realiseringen av kulturnæringens potensial.
-Oslo kommune er en stor oppdragsgiver og en stor kjøper av kulturnæringsprodukter. Det er blant annet bestilt to store kulturbygg i Bjørvika, nye Deichmanske hovedbibliotek og nye Munchmuseet, to viktige kamper for Venstre, sier byråd Bjercke.

Byrådet har som mål at Oslo skal tiltrekke og beholde talenter, kunnskapsarbeidere og mennesker med verdifull kompetanse. Oslo skal også tiltrekke selskapsetableringer og investeringer, blant annet innen kulturnæringen, gjennom å utvikle regionens attraktivitet som næringsområde.
-Det er en styrke at Oslo er den ledende kunst- og kulturbyen nasjonalt og at byen har potensial til å bli en internasjonalt ledende og anerkjent kulturby. Oslo skal derfor også være attraktiv som kulturby gjennom utvikling av festivaler, kulturarrangementer, og som arbeidssted for nyskapende kunstnere, avslutter Bjercke.

 

Stategiens 22 punkter kan leses i planen eller under:

 1. OBR og Kulturetaten skal tilrettelegge for møteplasser, nettverk og arenaer i kulturnæringen og mellom kulturnæringen og andre næringer.
 1. Oslo Innovation Week (OIW) skal være en internasjonal arena for å styrke innovasjons- og entreprenørskapsevnen i Osloregionens næringsliv, inkludert kulturnæring. OIW 2014 ble gjennomført med kulturnæring/Creative Industries som hovedprofil.
 1. OBR skal gjennomføre åpne tematreff for kulturnæringen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring innen finansieringsmuligheter, forretningsutvikling og intensjonalt samarbeid.
 1. OBR kan ved forespørsel bidra til tilrettelagte kursopplegg innen entreprenørskap for kunst- og kulturhøyskolene.
 1. Kommunen vil vektlegge god opplæring i entreprenørskap, innovasjon, forretningsutvikling og markedsføring i dialogen med kunst- og kulturhøyskolene i Oslo, blant armet gjennom arbeidet i alliansen Kunnskap Oslo.
 1. Kommunen har etablert kontakt og OBR vil bistå i å formidle kontakt med universiteter og høyskoler i Oslo kommunes samarbeidsbyer, blant annet i Austin, Texas og London Borough of Hackney. Disse byene har universitets- og kunnskapsmiljøer helt i front hva gjelder entreprenørskap om integrert del av pensum, også innenfor kunst og kulturfagene.
 1. Oslo kommune vil vektlegge behovene i kulturnæringen i sin dialog med Innovasjon Norge.
 1. OBR skal informere/holde kurs om offentlige virkemidler, crowdfunding og private finansieringsmuligheter for kulturnæringen.
 1. OBR skal bidra til at nettverk av venture- og kapitalmiljøer kobles opp mot dyktige entreprenører innen kulturnæringen.
 1. Byrådet vil vektlegge kulturnæringen i utlysning av midler i det regionale innovasjonsprogrammet.
 1. Utvikle et kulturnæringskart for Oslo.
 1. Egnede ledige kommunale lokaler skal løpende kartlegges og stilles til disposisjon for kunstnere og kulturnæringer. En brukervennlig ordning for utleie av midlertidige kommunale lokaler er under etablering i Kulturetaten.
 1. Kulturetaten skal vektlegge kulturell infrastruktur og kontinuerlig arenautvikling for kommunale eiendommer som er egnede til kulturnæringsformål.
 1. Oslo kommune vil gjennom kommunens anskaffelser stimulere til kjøp av tjenester fra små og mellomstore kulturnæringsbedrifter.
 1. Oslo kommune vil videreføre og utvikle den kommunale kunstordningen.
 1. Tilgangen til VisitOSLOs database åpnes slik at alle arrangører kan knytte seg til VisitOSLOs arrangement- og informasjonsbase.
 1. Oslo kommune vil benytte inngåtte intensjonsavtaler (vedlegg 4 og 5) med Austin og London Borough of Hackney til å fremme internasjonalisering av kulturnæringen.
 1. Oslo kommune vil arbeide aktivt for å fremme kulturnæringen overfor internasjonale samarbeidspartnere og besøkende.
 1. Oslo kommune vil arbeide for at Oslos kulturliv og byens kjente kulturikoner blir en motor i markedsføringen av Oslo, eksempelvis Munchmuseet, Nye Deichmanske hovedbibliotek og andre kulturinstitusjoner.
 1. Oslo kommune vil legge til rette for tettere samarbeidet mellom VisitOSLO og Oslos kulturliv.
 1. Oslo kommune t vil styrke og profilere Oslo som en internasjonal musikkby gjennom breddesatsing på club- og konsertscener, festivaler og enkeltarrangementsklynger.
 1. Oslo kommune vil utarbeide verdiskapingsanalyse.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**