Avfallshåndteringen i Malvik kommune – interpellasjon

Laila Tøndel, kommunestyrerepresentant Malvik Venstre, Foto: Torgeir Anda

INTERPELLASJON

Avfallshåndteringen i Malvik kommune.

Ordfører,

I Malvik kommune er det satset en del på felles avfallsløsninger og nedgravde containere. Det er ca. 70 slike enheter i drift i dag, f.eks ved borettslag, skoler, barnehager.

Innherred Renovasjon (IR) har ønsket slike ordninger i flere områder på grunn av utfordringer med farlige, bratte og glatte veier. Dette begrunnes med HMS-hensynet til arbeidstakerne.

I 2012 startet et prøveprosjekt med 2 veier, og ordningen ble evaluert. Det kom inn en del protester fra oppsittere, og for noen innbyggere kan det by på store utfordringer å bli kvitt husholdningsavfall, da det er snakk om lange avstander og bratte bakker. (Gjelder HMS også for innbyggerne?)

I dag er 15 veier i Malvik kommune definert som ”uakseptabel sikkerhetsrisiko ved innhenting av husholdningsavfall”.

Når enkeltpersoner har kontaktet kommunen om dette, har de fått til svar at kommunestyret i sitt møte 20.06. 2011 vedtok arealdelen i kommuneplanen, der det står på s.57 under punkt 2,6 ”Fortetting”:

A. Flerbruksenheter/leiligheter 3-6 etasjer Felles nedgravde (avfallscontainere)

B. Småhusbebyggelse/kjede/Flermannsbolig/ tun Felles samlepunkt (nedgravd)

C. Enebolig/ 2-mannsbolig Private dunker

 

Hvem skal vurdere og bestemme hvilke løsninger vi skal ha? Står IR fritt i å definere veier som er ”uakseptable”, og er det slik at de som bor ved slike veier, må finne seg i å bære søppelposene sine lange avstander? Blir lista med veinavn utvidet?

Hvilke HMS-regler gjelder for våre innbyggere? Hva med personer som har dispensasjon fra ordningen, og der bilene faktisk kjører de bratte bakkene?

Vil ordføreren ta denne saken opp i sin fulle bredde i kommunestyret, slik at både innbyggerne og politikere kan få en oversikt over hva som skjer og hva som egentlig er vedtatt? Denne saken handler både om økonomi og praksis.

 

Saksvik 19.05.2015

Laila Tøndel, Malvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**