Uttalelse: Kongsveien som trygg sykkelvei

(Foto: Privat)

Få aktiviteter kan måle seg med alle de positive effektene som jobbsykling gir, og både sommer- og vintersykling har økt kraftig i popularitet i Oslo. Sykkeltelleren på Mosseveien som bekrefter en økning på 24 % i forhold til vinteren i fjor forteller oss at stadig flere oppdager hvor fantastisk dette framkomstmiddelet er i en storby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oslo kommunes sykkelstrategi inneholder en rekke virkemidler som skal gjøre Oslo til en bedre sykkelby. I dag skjer 8 prosent av alle hverdagsreiser med sykkel, målet er å øke dette til 16 prosent innen 2025.

Dagens samferdselsbyråd har gjort mer for sykkelen enn noen annen byråd i Oslo har våget, men de mange sykkelpendlerne fra Nordstrandsplatået savner et konkret tiltak: Strekningen mellom Kongshavn vgs. (Sjømannskolen) og sentrum må oppgraderes. Dette er en av strekningene i byen hvor sykkelfeltet plutselig opphører og går over i en smal og livsfarlig sykkel- /bilvei. Kongsveien er her klemt mellom trikketraseen og skrenten. For å bedre situasjonen har det vært foreslått utkragede fortau og trikk- eller biltunnel: Gode ideer, men dyre og urealistiske på kort sikt.

En god løsning som umiddelbart kan iverksettes i denne delen av Kongsveien er rushtidsbom for biltrafikken.

Tidsstyrt enveis biltrafikk vil frigjøre den ene veibanen til syklistene, og bilistene vil ha trygg plass inn mot sentrum fra kl. 02 til kl. 14. Så snur trafikken. Utbyggingene på Holtet og Seter og skolen med sine elever og ansatte vil medføre økt pendlertrafikk til og fra sentrum, og det er viktig å tilrettelegge for trygg sykkelfremkommelighet tidlig. Slik avlastes trikken og Oslo styrkes i konkurransen med København og Stockholm som sykkelhovedstad.

Oslo Venstre vil arbeide for å etablere rushtidsbom i Kongsveien for å forbedre forholdene for syklister i Oslo.

Forslaget ble vedtatt av Oslo Venstres Hovedstyre 26. mai 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**