Uttalelse: Områdeløft for Trosterud/Haugerud

At lærersatsingen virker er svært gledelig. Vi vil forsterke satsingen ytterligere, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Her på Vitensenter Sørlandet. , Eirik Brautaset

Oslo Venstre ønsker å forlenge satsingen på gode bomiljøer i Groruddalen. Groruddalssatsingen har gitt bidrag til bedring av bomiljøene med målrettede tiltak mot borettslag, parker og integreringstiltak. Dette er sosiale satsninger som ligger Venstres liberale hjerte nær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Etter utløpet av den første tiårsperioden med Groruddalssatsing, ønsker Venstre å gi nye områder en opprustning. I bydel Alna har Furuset og Lindeberg hatt områdeløft i den første perioden. Satsingen på Furuset er i stor grad avrundet. Venstre ønsker å fullføre satsingen på Lindeberg. Fremover bør områdene på Trosterud/Haugerud få et områdeløft, da de har mye av de samme levekårsutfordringene.

Venstre vil videreføre og styrke Groruddalssatsingen. I den videre satsingen må bydelene spille en større rolle. Lokalt initierte områdeløft er viktig. I slike områdeløft blir lokale aktører aktivt trukket med i arbeidet samtidig som kommunale etater må samordne seg. Det er også viktig for Venstre at ikke avsluttede prosjekter får forfalle pga. manglende oppfølging og vedlikehold.

Områdeløftet for Trosterud/Haugerud bør følge opp forprosjekteringen bydelen har satt i gang. Områdesatsingen bør bl.a. se på:

  • Lite attraktive nærsenter og tbanestasjoner, programområde 1
  • Tilbudet til idretten og frivillig arbeid i nærmiljøet, programområde 2
  • Variasjon i boligtilbud i samarbeid med EBY, programområde 3
  • Utvikling av det offentliges eiendommer i området, programområde 3
  • Tilbud av møteplasser for byens befolkning i området, programområde 3 og 4
  • Fortsatt bedring av undervisningsmiljøet ved skolene, programområde 4
  • Utfordringene i det sosiale miljøet med folk med mange opprinnelser, programområde 4
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**