Boligbygging og befolkningsvekst

Gunn-Torill Homme Mathisen vil bli Hurums neste ordfører., Foto: Hurum Venstre

– Vi må tillate boligbygging på Kana, skriver Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Boligbygging og befolkningsvekst
Rådmannen har delt sine bekymringer om lav befolkningsvekst i kommunen med oss. Det må mer boligbygging til for å få økt tilflytting, sier han. Han har så rett. Skal man få sirkulasjon av boliger må man bygge ulike typer nye boliger og på ulike steder i kommunen og de må være tilpasset forskjellige aldersgrupper.

Mens alt fokus er satt på boliger i Sætre, så ligger det et ferdig regulert boligfelt på Kana med 20 tomter – rett ved bussholdeplassen, rett ved Folkestad skole, rett ved to barnehager og rett ved nye arbeidsplasser på næringsområdet til Maxbo – som er regulert til hytter. Grunneier ønsker å omregulere disse tomtene til bolig. Det har vist seg vanskelig å få gehør for.

I tillegg finner vi området Eineråsen, vis –a-vis Folkestad skole, der det er mulighet for å bygge i underkant av 50 nye boliger. Eineråsen er til og med i kommunens eie. Hvorfor i all verden skal vi ikke tillate boligbygging der? Undertegnede forstår ikke hvordan Ap og H kan være så imot dette.

Begge feltene kan raskt realiseres. Vi vet at det er innbyggere som ønsker å bosette seg på denne siden av Hurum. Vi kan ikke bare tenke nye boligfelt på 100 enheter. 20 tomter her og 50 tomter der, totalt sett kan det bety 70 nye familier til Hurum. Det vi trenger er nye fastboende, ikke bare flere hyttefolk i nye fritidsboliger. Vi trenger flere innbyggere, ikke minst barnefamilier, som betaler skatt og bidrar til fellesskapet.

Etter Venstres syn, må disse to feltene inn i Kommuneplanen som boligområder.

Gunn-Torill Homme Mathisen
Ordførerkandidat
Hurum Venstre

Trykket i Røyken og Hurums Avis 28.05.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**