Larvik Venstre deler ut miljøpris og markerer miljødagen

Vestmarka, Larvik, Kjetil Vold Archer

Larvik Venstre markerer den internasjonale Miljøverndagen 5. juni med stand på Larvik Torv lørdag 6. juni. Partiet har opprettet en egen miljøpris, og dette blir 9. gangen den deles ut. Overrekkelsen finner sted klokken 1200.

Venstre anser det som viktig å hedre dem som gjør en innsats for miljøet på lokalplanet og håper det vil inspirere til å fortsette arbeidet. Prisvinneren vil også være et forbilde for andre og forhåpentligvis vil en slik også spore ennå flere til å arbeide for miljøsaken på mange plan.

Larvik Venstre ser behovet for en bevisstgjøring om miljøet rundt oss og om hvordan vi påvirker det. Det er viktig at konsekvenser av tiltak og utbygging vurderes på en skikkelig måte, både på lang og på kort sikt. Dessverre er politikkens største problem at de som tenker helhetlig og langsiktig som oftest synes å tape for mer kortsiktige interesser. I iveren etter å etablere eller opprettholde arbeidsplasser for eksempel går dette ofte utover miljøet. En må ikke bruke det som argument for å bygge ned. Vi ønsker ikke arbeidsplasser som er basert på forbruk av natur. Det må være en bærekraftig utvikling. Styrken i miljøpolitikken kommer først til syne når konfliktene med næringsinteressene gjør dilemmaene synlige.

Larvik er preget av en variert natur som det er verdt å ta vare på. Miljøet vi finner i kommunen er et av våre største fortrinn og blir stadig fremhevet som en trivselsfaktor både for tilreisende og fastboende. Likevel er både naturen, kulturlandskapet og bymiljøene svært sårbare for overforbruk og vanskjøtsel. Verdien av vårt nærmiljø er ofte så nær og så selvfølgelig at vi ikke er klar over hvor mye det betyr for oss før det er forringet eller borte. Venstre vil utvikle lokalmiljøet til å bli gode bomiljø.

Områdene mot sjøen og skjærgården er sårbare og etter Venstres mening særlig viktige for rekreasjon. Disse områdene må sikres for allmennheten ved å hindre nedbygging.

Kiting i Larvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**