10 000 er ikke noe tåketall

Karin S. Frøyd, Foto: Line Loholt

Larvik Venstres styremedlem og fylkestingskandidat Karin S. Frøyd har 4. juni gitt en kommentar til et tidligere leserinnlegg i Østlands-Posten. I tillegg har hun oppfordret kommunestyret i Larvik til å vedta å øke bosettingskapasiteten for ekstra mottak av flykninger.

Artikkelen står å lese nedenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

10 000 et tåketall?

I ØP 27. mai spør Martin Lømo-Hansen Borander om bakgrunnen for at flere partier, inkludert Venstre, har gått inn for å ta imot 10 000 flyktninger fra Syria i løpet av de neste to årene.

Antallet 10 000 er ikke noe tåketall i denne sammenheng. Tallet er fremkommet etter at generalsekretærene i en rekke organisasjoner – Amnesty, CARE, Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna og NOAS – gikk sammen om en oppfordring til norske partier om å delta i en internasjonal dugnad for å hjelpe ofre fra krigen i Syria ved å ta imot 10 000 flyktninger fra landet.

Krigen i Syria har utviklet seg til en katastrofe, og er den største humanitære krisen i moderne tid. Venstres landsmøte og også flere andre partiers landsmøter, valgte å følge denne oppfordringen ved å si seg villige til å imot 10 000 flyktninger fordelt på årene 2015 og 2016.

Venstre mener det er viktig at et rikt land som Norge bidrar til å hjelpe mennesker som flykter fra krig, nød og elendighet i hjemlandet.

Allerede i mai i fjor tok Venstre i Larvik initiativet til, som første kommune i landet, å bosette syriske flyktninger utover dem IMDI hadde spurt om. Vi ba om 40 i tillegg, omtrent vår forholdsmessige del av de foreslåtte 5 000. Siden fulgte flere kommuner etter.

Til Larvik kommune er det denne våren kommet henstilling fra regjeringshold om å øke sin bosettingskapasitet slik at det kan åpnes for ekstra mottak av flyktninger. Saken skal behandles av politikerne i juni. Larvik kommune har et godt mottaksapparat. Venstre håper derfor at kommunestyret slutter opp om rådmannens forslag om å øke bosettingskapasiteten ytterligere med 21 personer i 2015 og 27 personer i 2016. Ja, dette bør være minimumstall! Venstre sier JA også denne gang!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**