Et bedre miljø – et bedre Lillesand

Portretter, Venstre LM 2015 Petter Toldnæs , Jo Straube

I dag, 5. juni, er det Verdens miljødag. Den siste valgperioden har vi i Lillesand jobbet med flere store saker. For to år siden ble omsider den omfattende forurensingen i Kaldvellfjorden tatt på alvor, og i fjor kom omsider målinger av svoveldioksid fra Saint Gobain på plass. Utslipp og forurensing må tas på største alvor.

Økosystemene er grunnlaget for produksjon av mat, medisiner og en rekke materialer. De renser luft og vann, binder karbon, beskytter mot flom, ras, storm og erosjon, og de gir oss mulighet for både åndelige og fysiske opplevelser. Og ikke minst: ved en bærekraftig utnyttelse og forvaltning kan de fortsette å levere disse livsviktige tjenestene i overskuelig fremtid.

Venstre er helt klare på at våre aktiviteter ikke må skade mennesker som lever i dag eller i fremtiden, og vi må hindre uopprettelige skader i naturen som at grunnvann blir forurenset, arter utslettet eller at ressurser forsvinner for alltid.

At mennesker er avhengig av naturen er ingen ny erkjennelse. At vi risikerer å utarme vårt eget livsgrunnlag er heller ikke et nytt fenomen. Omfanget, intensiteten og hastigheten i påvirkningen er derimot relativt ny. Både verdens raskt voksende folketall og teknologiene vi har utviklet gjør oss i stand til å utnytte og påvirke økosystemene på en helt annen måte enn tidligere.

Venstre vil ha et samfunn uten forurensing, der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå og for fremtidige generasjoner. Tilgang på relevant informasjon er avgjørende for å ta gode miljøvalg, både for privatpersoner, bedrifter, virksomheter og offentlige instanser.

Vi er glade for at bystyret står samlet om å løse de største miljøutfordringene, men vi må videre. Kampen for et rent miljø handler også om kampen for et bærekraftig klima. Her må vi tørre å ta modige valg for å redusere utslippene.

Å ta vare på miljøet er fortsatt Venstres viktigste oppgave, både i Norge og i Lillesand. Og den oppgaven er vi klar til å løse.

Venstre vil:
– Snarest få på plass enkelt tilgjengelig informasjon om luftutslippene i Lillesand på kommunens nettsider
– Overvåke utslippene fra deponiene i hele kommunen tettere
– Ha mer rettferdige avgifter på vann og renovasjon slik at de gjenspeiler forbruk
– Gjøre det billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen
– Øke avgiftene på all forurensing og alle miljøgiftige kjemikalier

Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**