Venstre: fra krise til omstilling

Jeg synes oppriktig synd på nabokommunene rundt Kongsvinger, som må kutte kraftig på kort tid. Jeg vet hvordan de har det, for Kongsvinger har også vært der hvor de er nå. Etter at Ap og SV styrte sist, hadde Kongsvinger kommune samlet seg opp et underskudd på 40-50 mill. kr. Dette måtte vi møysommelig nedbetale over de neste årene. Dette er en forferdelig situasjon, for politikere og ansatte, men selvsagt mest for innbyggerne og næringslivet, som merker at kommunen ikke fungerer.
De siste 8 årene har borgerlige partier styrt Kongsvinger, de første 4 årene sammen med Ap.

Vi har nå orden i kommuneøkonomien, og vi slipper sjokk-kutt og hestekurer

Dette kommer ikke av seg selv. To stikkord: omstilling og prioritering. For noen år siden satte kommunen i gang Omstilling 2012.
Dette var et stort arbeid hvor vi snudde alle steiner for å finne ut om vi kunne arbeide smartere og få mer ut av de pengene kommunen rår over. Målet var at vi skulle være godt rustet til framtida, samtidig som vi skulle gi like gode tjenester til brukerne her og nå.
Jeg er stolt over å ha vært med på denne store dugnaden, som var helt avhengig av de ansattes kreativitet.
Hensikten med dette var omstilling i tide, før vi igjen sto mot ryggen mot veggen. Jeg vil ikke at noen skal ødelegge dette!
– Å prioritere er ubehagelig. Å si ja til alle gode tiltak er lett.
– Å lage og opprettholde en god kommuneøkonomi er vanskelig. Å ødelegge den er gjort på et øyeblikk.
Jeg blir derfor bekymret når jeg hører Ap’s ordførerkandidat snakke om at man ikke må spare seg til fant. Ap sier nå at de både har råd til 2 helt nye ungdomsskoler og nytt rådhus på stasjonstomta.
Tro det den som vil,- for meg høres det ut som eventyrpolitikk. Dette passer godt med hvordan Ap har opptrådt i kommunestyret de siste 4 årene. Deres hovedprioritering har vært å ikke prioritere i det hele tatt. Ap har stort sett hatt råd til alle gode tiltak. Ofte har de ikke engang tatt seg bryet med å finne inndekning for pengebruken.
Hvis du vil ha en kommune som ikke fungerer, men som er preget av kriser og kutt, kan du trygt stemme Ap. Hvis du vil ha en sterk kommune med orden i økonomien, bør du heller velge Venstre.

Inger Noer
2.-kandidat for Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**