Miljøprisen 2015 til Velstelt som gjør en innsats for Larviks miljø

Miljøprisvinner 2015 til Velstelt ved Terje Anthonsen, overrakt av Sidsel Lombardo, Foto: Karin S. Frøyd

Miljødagen ble markert av Larvik Venstre med utdeling av miljøpris og stand på Torvet i Larvik lørdag 6. juni 2015.

Larvik Venstres nestleder Sidsel Lombardo holdt i den forbindelse en miljøappell og talte til miljøprisvinner Velstelt. Talen gjengis nedenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vi i Venstre deler i år igjen ut miljøprisen, for 9. gang, til noen som gjør en spesiell innsats for miljøet og fellesskapet.

Miljøet er det som omgir oss: Luft, vann, plante- og dyreliv, og bomiljøet vi selv skaper. Det påvirker helse og trivsel, og er mener jeg, et overordnet mål i politikk. Hva skal vi med materiell vekst hvis vi ikke trives og har helse, i et bra miljø? Som enkeltmennesker synes vi kanskje vi har lite å stille opp med for miljøet – det må ivaretas i fellesskap.

Årets pris går til en gruppe som nettopp tenker fellesskap, som gjør en stor innsats for Larviks miljø, og evner å mobilisere andre i arbeidet. Prisen går til gruppa VELSTELT ved initiativtager Terje Anthonsen! Velstelt består av en gjeng voksne ildsjeler som rydder, ordner, organiserer og rekrutterer for å skape trivsel og godt miljø i kommunen vår. Dere gjør en formidabel innsats og er flotte forbilder for oss andre. TUSEN TAKK!
At dere bruker av deres overskudd for fellesskapet vitner om at dere selv har det bra i livet, at ting er “på stell”.

Jeg er overbevist om at mennesker som arbeider for lokalmiljøet også har engasjement i det større bildet, med miljø og klima, at det er en sammenheng her.

Jeg undrer meg iblant over hva som rører seg i hodet når folk kaster fra seg avfall, akkurat der de står, går eller kjører. At staten, kommunen eller Velstelt snart kommer og rydder opp? At det burde vært søppelkasser på hvert hjørne? Eller kanskje det ikke skjer noe i hodet akkurat da? Det kunne vært artig om noen gjorde en oppgave, kanskje en master, på dette feltet, og sjekket om det er noe vi ikke har forstått.

For VELSTELTs innsats skulle egentlig vært unødvendig. Men nå er vi glade for at dere er her, og også inspirerer oss andre slik at flest mulig følger opp og tar del i dette viktige arbeidet.

Terje Anthonsen forteller at allerede førstkommende torsdag er det opprydning i Indre havn kl. 17, og at alle er velkomne da. Vi ønsker dere lykke til videre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**