Aps forsøk på knebling av Venstres ordførerkandidat

Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum., Foto: Hurum Venstre

Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen nekter å la seg kneble av Ivar Granum. Les hennes tilsvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Ivar Granum, prøver nok en gang å kneble meg og begrense min ytringsfrihet. I et innlegg i denne avis skriver han at tenke får jeg lov til, men hvis jeg sier hva jeg mener, er det ikke mindre enn et overtramp for hele Hurum kommune og det politiske miljø. Tenk det.

I hans øyne har mitt verv som varaordfører altså fratatt meg retten til å ha egne meninger og ytre meg offentlig.

En slik tankegang vil jeg på det sterkeste advare mot. Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, og er siden 1700-tallet sett på som en menneskerettighet. Bør ikke ytringsfriheten også gjelde i Hurum?

Jeg vil ellers gjøre oppmerksom på at jeg i oppslaget om mitt ordførerkandidatur ikke uttalte meg som varaordfører, men som toppkandidat for Venstre, noe som gikk klart fram av teksten.
Granums forsøk på å tillegge meg ytringer som ikke stemmer og bevisst feilsitere oppslaget i rha blir useriøst.

Venstre har verken myndighet eller planer om å legge ned eksisterende bedrifter for å bygge boliger.

Jeg har påpekt at litt av problemet her i Hurum er at i enkelte tilfeller står næring mot den befolkningsutviklingen vi ønsker. Det ser vi på Verket med Svelvik Sand, på Tofte med Statkrafts nye selskap og Chemring i Sætre.

Venstre ønsker innovasjon og skaperkraft velkommen. Vi ønsker et robust og bærekraftig næringsliv og en styrt utvikling med vekt på grønne verdier. Bedrifter, gründere og selvstendige næringsdrivende skal få gode vekstvilkår.

Hurum trenger flere lokale arbeidsplasser, men Venstre vil ikke ukritisk takke ja til en hver arbeidsplass som ønskes etablert. Der næring står mot befolkning vil Venstre sette folk først og prioritere lokalsamfunnets bokvalitet fremfor nyetableringer som ikke bygger opp under en overordnet visjon for Hurum.

Venstre ønsker ikke å avvikle arbeidsplassene på Chemring, men det er såpass mye usikkerhet rundt hvilket handlingsrom Hurum kommune har m.a. i forhold til sikkerhetssoner, at vi ønsker å få dette belyst. Derfor stemte Venstre for oppstart av reguleringsarbeidet på Engene i Planutvalget nylig.

Når det gjelder Statkraft, så er det Venstres syn at dersom en virksomhet båndlegger viktige arealer og skaper fare og ulemper for befolkningen så må vi gå i dialog med dem og se om det finnes handlingsrom.

Gunn-Torill Homme Mathisen er Hurum Venstres ordførerkandidat.
Gunn-Torill Homme Mathisen er Hurum Venstres ordførerkandidat.

 

Gunn-Torill Homme Mathisen
Ordførerkandidat
Hurum Venstre

 

Leserinnlegget er trykket i Røyken og Hurums avis 09.06.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**