Vårt valgprogram 2015: Samferdsel

Foto: Gardemobanen

SamferdselDSC00470

Visjon: Røyken skal være en kommune som det er enkelt å bo uten bil

Venstres visjon er å gjøre det mulig for alle innbyggere bevege seg trygt og enkelt innenfor kommunens grenser. Derfor vil vi jobbe for å få matebusser, flere og raskere buss-, båt- og togtilbud, flere sykkel- og gangveier og flere ladestasjoner for el-biler i Røyken. Det skal hele tiden jobbes med nye innfallsvinkler for å løse våre samferdselsutfordringer.

Venstre vil:

 • Opprettholde Hallenskog stasjon.
 • Støtte forslaget om ny stasjon ”Kjekstadmarka”.
 • Få tilbake direktetoget på Spikkestadbanen Etablere matebuss fra alle tettsteder til enten hurtigbåten fra Slemmestad, eller tog fra Spikkestad, Røyken og Hallenskog.
 • Skape kollektivmuligheter på ”tvers” eller i ”ring”, i samarbeid med Hurum.
 • Kjempe for ekspressbusstilbudet fra hele Hurumhalvøya til Oslo.
 • Flytte busstilbudet på Hurumhalvøya fra Brakar til Ruter for å sikre likestilt kollektivtilbud som i Akershus/Oslo.
 • Utvide båttilbudet for pendlere på Oslofjorden.
 • Jobbe for bro med jernbane, gang- og sykkelvei på sørspissen av Hurum som binder sammen Hurumhalvøya med stor-Oslo.
 • Fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveier i kommunen, også langs fylkesveiene.
 • Jobbe for elferge-tilbud på Oslofjorden
 • Opprette et samferdselsutvalg i kommunen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**