Venstre setter spor

Ingvild Tautra Vevatne, Asker Venstre
Ingvild Tautra Vevatne, Asker Venstre, Foto: Gisle Bjørneby

Det er en erfaren gjeng som i 2015 sier takk for seg som faste kommunestyrerepresentanter for Asker Venstre. – Vårt mål har vært at våre velgere og Asker skal oppleve at Venstre gjør en forskjell, sier trioen Ingvild Tautra Vevatne, Erling Bergsaker og Jørgen Blom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres tre representanter har jobbet bredt i alle år. – Venstre har hatt en gjennomarbeidet politikk på mange områder. Vi har vært opptatt av å lytte og lære av innbyggerne, og samtidig se alt i et større fremtidsperspektiv. Vi tror vi har satt viktige spor etter oss, sier mangeårig gruppeleder Ingvild.

Se hva Asker Venstre har gjort på hvert punkt i programmet i 2011 til 2015 – vårt politiske regnskap

Veteranen

Ingvild er en av de aller mest erfarne i kommunestyret i Asker og har vært gruppeleder i 20 år. Hun legger ikke skjul på at det til tider har vært utfordrende å være gruppeleder for et grønt parti i en blå-blå kommune.

Hasselbakken, Asker
Hasselbakken, Asker

– Desto viktigere har jobben vår for en grønnere utvikling vært. Vi ser at Høyre i en rekke saker ender med støtte til våre forslag – men fremmer det da som sine egne forslag, sier hun.

Venstre ville at buss, tog og sykkel skulle få en helt annen satsing før det kom i alles partiprogram.

Etter 20 år er det ikke lett å trekke fram noen få saker. – Vi turte å satse på Båtmuseum i Vollen før de andre, vi satte foten ned for salg av Hasselbakken, vi sa nei til at våre eldre skulle plasseres på Bråset og ønsket heller seniorsentre rundt i hele bygda. Vi ville at buss, tog og sykkel skulle få en helt annen satsing før det kom i alles partiprogram. Vi har satset på kvalitet i skole og barnehage og at kultursektoren skal få en sterk plass i Askerpolitikken, sier hun.

En utvidelse av ungdommenes kommunestyre og arbeid for sosialt vanskelig stilte, for mennesker med nedsatt funksjonsevne og en ny kommunal boligpolitikk ligger også Ingvild tungt på hjertet. – Venstre beste periode var min tredje, hvor vi hadde snart 10 prosent oppslutning og jeg satt som varaordfører. Det har vært en glede å representere Asker Venstre i 20 år, poengterer hun.

Grønne løsninger

Erling Bergsaker gir seg etter tre perioder i kommunestyret. Han har vært særlig opptatt av kommunens arealpolitikk, klimapolitikk og å få etablert en mer proaktiv og sosial kommunal boligpolitikk.

Erling Bergsaker årsmøtet 2015
Erling Bergsaker, Asker Venstre. Foto: Ivar Knai

– Som medlem av bygningsrådet i tillegg til kommunestyret har jeg hatt spesiell fokus på ivaretakelse av kulturlandskap, grønne lunger i boligområdene og tilpassing av ny bebyggelse til naboskap og trafikksikkerhet, forteller Erling. Han legger til at Asker Venstre som en del av dette også har hatt sterk fokus på bevaring av kystlandskapet og sikring av tilgang for allmennheten til strandsonen. – Konkret har vi blant annet vært kritisk til ny reguleringsplan for Brønnøya som legger opp til vesentlig økt utbygging på øya, med flere permanente helårsboliger.

Venstre har vært viktig for å få en mer aktiv og sosial boligpolitikk i Asker

Vårt arbeid med å få en mer aktiv og sosial boligpolitikk i Asker, har bidratt til at dette nå er tatt inn i kommuneplanen, og kommunen våren 2014 har lagt fram forslag til ny boligpolitikk som vil bli et vesentlig skritt i riktig retning, sier Erling.

Flere helsesøstre

Jørgen Blom har sittet en periode i Asker. Tidligere har han vært bystyremedlem i Bergen for Venstre. – Det har vært fire givende år. Som nestleder i oppvekstkomiteen har jeg blant annet jobbet særlig for mer etter- og videreutdanning for lærere, flere helsesøstre i skolen, styrket psykisk helsetjeneste for barn og unge og styrket barnevern, sier Jørgen.

Asker Venstre har fått gjennomslag for mange flere helsesøstre i skolen

Han viser til at Venstre har fått gjennomslag for mange flere helsesøstre i skolen, bedre kvalitet i skoler og barnehager gjennom å satse på lærerne og reell satsning på tidlig innstas for barn og unge i Asker.

Jørgen Blom Ingvild T.Vevatne og Ivar Knai på landsmøte 2011
Jørgen Blom Ingvild T.Vevatne og Ivar Knai på landsmøte 2011. Foto: Christopher Biong.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**