Venstre åpner for å legge ned Brakar

Vil ha matebuss nå! , Foto: Finn Dale Iversen

– Problemene til Brakar på Hurumhalvøya løses ikke ved mer eller mindre politisk kontroll. Det er hele strukturen med Brakar som er problemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Det sier Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og får støtte av Buskerud Venstres toppkandidat Anders Wengen.

– Et godt utbygget kollektivtilbud er en av de viktigste forutsetningene for å tiltrekke seg nye innbyggere og ny næring. Et bedret tilbud vil også gi økt bokvalitet og dermed stimulere folk til å bli boende i kommunen, mener Homme Mathisen. En matebuss med kun et par stoppesteder (med pendlerparkering) f.eks. til Røyken stasjon, vil forhåpentligvis kunne konkurrere med bil. Ekspressbusser til Oslo med kun få stoppesteder vil også være lettere å selge inn enn dagens tilbud.

Fylkesordførerkandidat, Anders Wengen
Anders Wengen fylkesordførerkandidat for Venstre

Ruter har i dag ansvar for bussforbindelsen Sætre – Oslo, men det er i hovedsak Brakar som har ansvar for kollektivtrafikken i Hurum. Dette tilbudet er svært dårlig og omdømmet til Brakar likeså. Venstre mener derfor at det er på høy tid å gjøre radikale grep når det gjelder Brakar.

Vil endre dagens Brakar
– I deler av fylket holder kollektivtilbudet en så dårlig standard at det gir grunn til å spørre seg som den nåværende organiseringen av tilbudet er formålstjenlig. På fylkestinget vil vi derfor jobbe for å finne bedre måter å organisere Brakar på. Dersom det medfører en nedleggelse av Brakar slik vi kjenner det i dag, så må vi ikke være redd for å gjøre nettopp det, sier Wengen.

– Buskerud er et stort fylke med svært ulike regionale behov. Vi må finne en organisering av dette som i større grad hensynstar de regionale forskjellene og som sikrer en mer effektiv drift, fortsetter han.

-Vi mener at mulige løsninger kan for eksempel være å dele ansvaret opp i mindre enheter med bedre lokalkunnskap eller kjøpe tjenester fra andre kollektivselskaper for utvalgte deler av fylket – som Hurumhalvøya. Selskapet må uansett organiseres slik at brukerne, herunder skoler, kommuner og næringsliv, i større grad blir hørt, understreker Homme Mathisen.

Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat, oppfordrer til å leve litt mer miljøvennlig i hverdagen.
Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat i Hurum

Vil utrede og utvikle gode analyseverktøy
I tillegg til å ta initiativ til et slikt utredningsarbeid vil Venstre bidra til at kollektivtransporten i fylket tilføres rammer som gjør det mulig å levere et bedre tilbud og gjennomføre skoleskyss på en god måte. Venstre vil arbeide for at det settes av midler til å utvikle gode analyseverktøy for å kartlegge nåværende og fremtidige transportbehov i hele fylket.

– I og med at målet er at all trafikkvekst skal tas gjennom kollektiv og sykkel, så må vi ha en kollektivleverandør som har tilstrekkelig kompetanse, både overordnet og lokal og samtidig har endringsvilje. Vi stiller spørsmålstegn ved om Brakar har dette, sier Venstrepolitikerne.

– Innovasjon og verktøy for planlegging av fremtidige transportbehov er avgjørende for å kunne levere så gode tjenester som mulig, tjenester tilpasset vår tid. Det er et politisk ansvar å sørge for at dette arbeidet utføres tilfredsstillende, sier Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen.

Dette er lokale eksempler fra Hurum:

Eksempel effektiv skyss?
“Som pendleralternativ er det viktig at skyssen er effektiv. Skal man med buss fra Tofte sentrum til Røyken stasjon vil man i dag alltid måtte skifte buss i Sætre (og vente på ny buss). Dette kjennes unødvendig. Det tar ca. 35 – 40 min. å kjøre bil fra Tofte til Røyken stasjon. Med dagens buss tar det enten 1t og 4min. eller 1 t og 35 min.
Det er ikke vanskelig å se at buss blir et uaktuelt tilbud for de fleste på søndre Hurum med enn slik tidsforskjell”.

Eksempel fra 22.april 2015
“Jeg tar Spikkestadbanen fra Oslo. Toget blir stående 2 minutter for lenge på Heggedal stasjon for å vente på kryssende tog. Skal videre med korresponderende buss fra Røyken. Bussen står på holdeplassen når toget ankommer – og kjører!! En time til neste buss”.

Eksempel skoleskyss fra Folkestad på ettermiddagen
“Før kunne barna ta vanlig rutebuss kl. 16.15. Det passet veldig bra for de med SFO, da kunne de ta bussen og være hjemme omtrent samtidig med foreldre som kom fra jobb. Og SFO stenger ikke så lenge etter, så de har reelt full plass som de må betale for. Evaluering fra skolen etter endt år i fjor sa også at denne bussen var en suksess.

Dette skoleåret tok de den bussen bort og barna fra SFO må ta buss kl.15.15 istedenfor, dersom de skal ta buss. Da får de kun utnyttet deler av abonnementet på SFO – som de likevel må betale fullt for og i tillegg kommer de hjem før foreldrene.
Oppleves som en merkelig prioritering fra Brakar når fjorårets tilbud var godt brukt og godt lik”t.

Eksempel skoleskyss
“Jeg bor i Støa og nærmeste bussholdeplass er Holmsbu. Eneste skolebuss hjem fra Røyken vgs, til Støa er ca kl.14:50 fra skolen. Hun som skal hjem er ferdig kl.15:30. Da tar de skolebuss til Klokkarstua og bytter til rutebuss der. Hun er hjemme fra skolen kl. 16:45. Det har hent ved noen anledninger at skolebussen er forsinka og at rutebussen ikke venter. Har da måtte jeg hente på Klokkarstua”.

Eksempel busser på kveldstid
“Siste buss som kjører fra Sætre til Holmsbu er kl. 20:30. Det er iblant litt tidlig å reise hjem for ungdommen, så jeg henter på Sætre flere ganger i uka”.

Se oppslag i Røyken og Hurums Avis:

Venstre klare for å legge ned Brakar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**