Ny standard for skolebygninger i Larvik

Foto: Kjetil Vold Archer

Det er få saker lokalt som engasjerer folk like mye som skolesaker, naturlig nok. Å gi elevene trygge og ordentlige forhold er noe av det viktigste en kommune gjør. Slikt er ikke noe man bare vedtar, og så er det på plass. Det er en kontinuerlig prosess.

Moderne og funksjonelle skolebygninger alene gir oss ikke gode skoler, men det et veldig godt utgangspunkt, som gir både elever og lærere rom til å fokusere på oppgavene sine.

Larvik Venstre vil sørge for at de nye skolene, Mesterfjellet og Torstvedt, er standard for nybygg og vedlikehold av skolene våre.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**