Tidlig innsats: Nøkkelen til vellykkede oppvekst- og utdanningsløp

Foto: Kjetil Vold Archer

Gode barnehager og skoler er viktige i samfunn i utvikling. Derfor vil Venstre ha fokus på trivsel og gode oppvekstmiljø, som er en forutsetning for mestring og læring.

Larvik Venstre ønsker et variert barnehagetilbud, med et mangfold av både private og offentlige barnehagetilbud. Likeverdig økonomisk behandling skal gjennomføres raskest mulig. Tidlig innsats, også i barnehagen, er en nøkkel til vellykkede oppvekst- og utdanningsløp, særlig for barn som av ulike årsaker opplever problemer underveis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**