16.06: Kommunestyremøte

Tirsdag 16.juni er det duket for det siste kommunestyremøtet før sommeren. Møtet holdes i rådhuset i Sundet fra kl. 16.00. Blant sakene som skal behandles er økonomisk rapportering, anmodning om bosetting av flyktninger, befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll Verk-området, og innbyggerinitativ for høyere lærertetthet. Møtet er åpent for publikum ved oppmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Knut Bakkehaug er Venstres representant i kommunestyret. Hvem de øvrige representantene kan du se her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/48 (14/3328) Årsregnskap og årsmelding 2014 – godkjenning og disponering Vis Vis
PS 15/49 (15/1754) Skatteregnskap 2014 Vis Vis
PS 15/50 (15/1626) Økonomisk rapportering 1-2015. Se kommentar om Helbom fra Ap, Høyre og FrP om sosialhjelpsutgiftene, på Lesernes EUB. Vis Vis
PS 15/51 (13/3247) Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter fastsettelse av årsregnskap for 2014 Vis Vis
PS 15/52 (14/1957) Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016. Se EUBs artikkel om Venstres interpellasjon. Se interpellasjonen her. Vis Vis
PS 15/53 (14/3969) Lokale retningslinjer for tildeling av startlån i Eidsvoll kommune Vis Vis
PS 15/54 (14/814) Trimrom 2.etasje Råholt Bad Vis Vis
PS 15/55 (14/2749) Befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll Verk-område, som grunnlag for vurdering av framtidige skoleinvesteringer i 2015 Vis Vis
PS 15/56 (15/1107) Innbyggerinitiativ – Høyere lærertetthet i Eidsvoll kommune Vis Vis
PS 15/57 (10/3371) Etterbruk av nedlagt jernbanegrunn og kjøp av vokterbolig Vis Vis
PS 15/58 (15/1624) Kommunal garanti på forskuttering av spillemidler til Nordre Eidsvoll Idrettslag og Feiring Idrettslag Vis Vis
PS 15/59 (12/1219) Felles saksframlegg. Etablering av innkjøpsstrategi og oppdatering av felles reglement for kommunene på Øvre Romerike Vis Vis
PS 15/60 (12/1219) Felles saksframlegg. Ny modell for finansiering og organisering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid – ØRIK Vis Vis
PS 15/61 (12/965) Forslag til områdereguleringsplan for Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon. Sluttbehandling. Vis Vis
PS 15/62 (12/965) Utbyggingsavtale for planområdet Lundsjordet Eidsvoll Verk Vis Vis
PS 15/63 (14/3610) Forvaltningsrevisjonsrapport – hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon og kvalitet Vis Vis
PS 15/64 (14/1137) PlanID 023725100- Detaljreguleringsplan Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg – Staviåsen- del av gbnr. 97/1 -Planforslag til sluttbehandling. Vis Vis
PS 15/65 (13/514) Fastsetting av planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Gardermobanen Venjar – Eidsvoll stasjon Vis Vis
PS 15/66 (15/313) Fastsetting av planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset Vis Vis
PS 15/67 (15/1484) Kjersti Almåsvold (V) – uttreden av politiske verv resten av perioden Vis Vis
PS 15/68 () Interpellasjoner og spørsmål Vis Vis
RS 15/10 (15/442) Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 27.5.15 Vis Vis

NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved fremmøte. Det er dessverre ikke live-streaming eller TV-overføring fra folkevalgte møter i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**