Visjon for Hemsedal i 2030

Hvordan vil Hemsedal Venstre at Hemsedal skal utvikle seg neste 15 årene? I hvilken retning vil vi at Hemsedal skal gå?

Som følge av kommunereformen er kommunen en del av en stor Hallingdals kommune som gradvis har utviklet seg. Skoleadministrasjonen og jordbruksadministrasjonen for storkommunen ble lagt til Hemsedal og er samlokalisert med den nye skolen. Vi har like mange kommunale arbeidsplasser i Hemsedal som før sammenslåingen.

En bevisst satsing på sommerturisme har vært vellykket. Slagordet «Aktivitet og lek – utfordring og mestring» er nå synonymt med Hemsedal om sommeren. Hele bygda stilte opp og deltok i denne satsningen sammen med kommunen og næringsliv. Snart er det like mange gjester om sommeren som om vinteren og Hemsedal har blitt en av de største familieattraksjonene om sommeren. Dette har gitt mange helårsarbeidsplasser og god skatteinngang til kommunen.

Spesielt har gondolen og aktivitetene som er skapt rundt den, vært betydningsfulle både for sommer og vinterturismen. I sammenheng med byggingen av gondolen har vi også «snudd sentrum» og det meste av utviklingen med butikker, restauranter og overnattingstilbud foregår nå på sørsiden av elva. Her er også mange av sommeraktivitetene samlet og det binder Trøym sammen med skisenteret.

«Tottentunnelen» fra Flaget til Lio er nå påbegynt. En lang kamp om rekkefølgen av utbyggingen etter at RV52 ble hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet blir kronet med seier. Når den er ferdig begynner en ny tidsregning for Hemsedal.

Jordbruket har i de senere årene opplevd en etterlengtet opptur med bedre økonomi. Bakgrunnen er en omlegging av jordbrukspolitikken og et samarbeid mellom reiselivet og bøndene. Et sterkt fokus på stølsdrift og videreforedling har gitt et nytt tilbud til turismen og mye av det som produseres av bøndene videreforedles og selges under egen merkevare.

Venstres visjon

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**