Senere skolestart på vent

Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaas forslag om et pilotprosjekt på senere skolestart i en av de videregående skolen fikk positiv mottakelse, men settes på vent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I sitt forslag peker Sarromaa på at ungdommen får for lite søvn, og at senere skolestart vil kunne ha stor betydning for elevenes evne til å lære og i neste omgang gjennomføre skolen.

– Søvn er avgjørende for at vi skal lære noe, og derfor er det bekymringsfullt at mange ungdommer lider av kronisk søvnmangel. Bare noe så enkelt som å forskyve skolestart med en time eller to, kan øke læringen og trivselen for mange ifølge nyere forskningsresultater. Ungdomshjernen trenger å sove litt lenger om morgenen. Å starte på skolen klokka åtte, slik mange tenåringer i fylket gjør i dag, er ikke optimalt, hevder. Sarromaa.

Forslaget var å finne en eller flere videregående skoler som får teste ut senere skolestart, for å se om modellen etter et år passer flere skoler.

 

Flertallet av fylkespolitikerne mener imidlertid at tiden ennå ikke er moden, og at forskningen foreløpig gir for få svar.

Etter forslag fra fylkesordfører Gro Lundby på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gjorde fylkestinget vedtak om at forskning på søvn for ungdom også er interessant for Oppland, men at det blant annet vil kreve omorganisering av skoleskyssen og relativt store ressurser knyttet til denne. Fylkestinget avventer dermed igangsetting av pilotprosjektet, men vil be fylkesrådmannen vurdere et slikt prosjekt igjen dersom forskningsresultatene er entydige.

En samlet opposisjon stemte først for Sarromaas forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**