Venstre fikk utsatt kystsoneplanen

Portretter, Venstre LM 2015 Rebekka Borsch Foto: Jo Straube / Venstre, Foto: Jo Straube

Mot en stemme fra Frp vedtok formannskapet i Røyken 11. juni å utsette annen gangs behandlingen av Kystsoneplanen.

– Det er mange uklarheter i planforslaget, forklarte Venstres gruppeleder Rebekka Borsch som fremmet forslaget om å ikke behandle administrasjonens forslag til kystsoneplan. Venstre ønsker mer tid til å se på Kystsoneplanen før ny behandling. -Vi etterspør blant annet hvordan byggegrenser innenfor strandsone skal håndteres, og vi ønsker et bedre kartgrunnlag. Både forslaget om å oppheve dagens byggeforbud i strandsonen i Nærsnes, Hyggen og Åros samt plasseringen av den planlagte båthavna i Åros innebærer konfliktpotensial.

– Venstre ønsker å utsette planen til vi har fått diskutert den nærmere på tvers av partiene. Vi er glad for at et flertall av formannskapet ble med på å utsette behandlingen, sier Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**