Mer heltid og frihet med lokale arbeidstidsbestemmelser

Venstre LM 2015 Jonas Stein Foto: Jo Straube / Venstre, Jo Straube

Finansbyråd Jonas Stein fra Venstre tok ordet i debatten om heltidsstillinger i helsesektoren, som ble løftet av AP i kommunestyret i dag. Han berømmet AP for sette behovet for heltidsstillinger på dagsordenen, men kritiserte dem samtidig for å komme til kort på tiltakslista. Byrådet har fått til en liten nedgang i antall deltidsstillinger de siste årene, og har dette som et prioritert område i samarbeidet med enhetslederne. Det er en fordel med byrådsmodellen at politikerne kan følge enhetene tettere, og sikre at de folkevalgtes vilje blir iverksatt.

Venstre er uenig i at byrådet skal endre en «deltidskultur» i helsesektoren. Enhetsledere rundt på sykehjemmene vet like godt som oss at heltidsstillinger gir de ansatte sterkere tilhørighet til arbeidsplassen og bedre arbeidsmiljø, mer forutsigbarhet for brukerne og så videre. Vi kan både få bedre helse, trivsel og innsparinger på å gi heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Problemet lederne i helsesektoren står overfor hver måned er å få timelistene til å gå opp, samtidig som man overholder sentrale bestemmelser om at ansatte f.eks. ikke kan jobbe to helger etter hverandre. Hvis de kunne la heltidsansatte arbeide mer i perioder, og mindre i andre perioder, ville det blitt færre hull i timelistene. Helsesektoren er ikke den eneste sektoren der man må ha bemanning hele døgnet, slik er det blant annet i politiet og på oljeriggene. Her ser vi ikke problemer med uønsket deltid.

Det henger ikke på grep at alternative turnusordninger kan tåles i mannsdominerte yrker, mens sykepleiernes arbeidstid ikke kan tilpasses lokalt. Venstre ønsker mer moderne, fleksible løsninger, som bestemmes lokalt i samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Venstre, KrF, Høyre og FrP leverte et felles forslag om at byrådet skal benytte seg av endringene i Arbeidsmiljøloven og tillate alternative turnusordninger i helsesektoren i Tromsø. Dette ble vedtatt i kommunestyret. Det holder ikke med fokus på ufrivillig deltid, arbeidsgivere og arbeidstakere må få større frihet til å utforme turnusordninger som kan gå opp uten masse småprosent-stillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**