Ny LHBT-handlingsplan vedtatt

Foto: Jo Straube

Byråd Hallstein Bjercke la denne våren fram forslag til en ny handlingsplan mot diskriminering av LHBT-personer. Planen fikk i dag bred tilslutning i bystyret. – Venstre er glad for at det foreligger en konkret og progressiv plan mot diskriminering av LHBT-personer, sa Espen Ophaug i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

-Stolte Oslo er ikke bare navnet på den nye handlingsplanen mot diskriminering av LHBT-personer – det er også navnet på en visjon for Oslo som en inkluderende og mangfoldig by, sa Espen Ophaug. – Det er ikke bare byens homofile, lesbiske og transpersoner som skal ha grunn til å være stolte i Oslo, men hele byen skal kunne være stolt av det arbeidet vi sammen gjør for likeverd og frihet og mangfold.

Den nye planen bygger videre på erfaringene fra Handlingsplan mot diskriminering av homofile og lesbiske 2006-2009. Oslo kommunes plan var den første plan i Norge av sitt slag, og har satt standard for dette arbeidet nasjonalt. Planen har også inspirert statlige handlingsplaner, og tilsvarende planer i andre kommuner og fylker. Kommunen har iverksatt 38 av 40 tiltak i handlingsplanen, og planen har ifølge LLH Oslo og Akershus hatt stor betydning for anti-diskrimineringsarbeidet både i Oslo og landet for øvrig.

Den nye handlingsplanen har et bredere omfang og et større virkemiddelapparat enn den gamle. Bifili, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk har kommet med og tiltakene er i større grad målbare og konkrete. For eksempel skal kommunen ikke lenger kreve at man oppgir kjønn dersom det ikke er nødvendig for å yte de kommunale tjenestene. Og der det er mulig skal man kunne velge en tredje kjønnskategori.
-Det viktigste verktøyet i planen er fortsatt kunnskapsheving. Kunnskap- og kompetanseheving i form av økt kunnskapsinnhenting og økt kompetanse hos kommunens ansatte som møter innbyggerne i hverdagen på skolen, familiesenteret, i hjemmetjenesten og på sykehjemmet, er fortsatt det viktigste virkemiddelet vi har for å gjøre byen tryggere og mer inkluderende for alle, sier Bjercke.

Oslo kommune vil gi støtte til LLH OA, slik at informasjonsprogrammet En verdig skoledag kan tilbys skoler som etterspør opplegg som kan engasjere elever og ansatte til refleksjon og dialog om utestenging, mobbing og trakassering.

Fordommer gror raskest i fravær av kunnskap.

-Espen Ophaug

Espen Ophaug
Espen Ophaug
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**