Abid Rajas sykkeletappe gjennom Tjølling

Landskapsbilde fra Tjølling, Foto: Karin S. Frøyd

Abid Raja vil som kjent dra på sykkelturné i Norge. 23. juni starter den 4. etappen i Larvik. Svein W. Løsnæs i Larvik Venstre har satt opp en oversikt over de lokale steder som Abid Raja vil passere på sin sykkeletappe fra Larvik på FV303 gjennom Tjølling – på vei til Sandefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Abid sykler gjennom Tjølling
Abid sykler gjennom Tjølling

Selv om det ikke blir noen planlagte stopp på disse stedene, er det mange historiske steder som Abid vil sykle forbi og som du Abid bør merke deg, skriver Svein W. Løsnæs, engasjert lokalpolitiker og tidligere leder av Tjølling Venstre.

Svein W. Løsnæs
Svein W. Løsnæs

Tjølling er et gammelt kulturlandskap. Langs FV303, Tjøllingveien, er det en del historiske ting og annet som kan være av interesse.

Tjølling var egen kommune med ca. 8000 innbyggere fram til fem kommuner ble slått sammen til Larvik fra 1988. Tjølling var en svært sterk Venstrekommune helt fra 1800-tallet.

Navnet Tjølling kommer av Tjodalyng, = folk + lyng(mark), som var et gammelt tingsted.

Når du passerer Gloppe bru over Lågen, (Numedalslågen – god lakseelv), har du Østre Halsen nedover til høyre. På sjøsida mot Larviksfjorden ligger Hølen, ei seilskutehavn helt fra 1500-tallet med tømmereksport, kjølhaling og skipsbygging. Det største norskbygde treskip er bygd her. Noen hundre meter lenger ute langs Larviksfjorden er polarskuta «Fram» bygd. Hølen var opplagshavn for Larviks hvalfangstflåte fram til 1960-tallet.

Etter noen kilometer kommer du til en allé på flata inn mot Tjøllingvollen. På jordet på høyre side før Lunde gård er det med georadar funnet over 700 kokegroper opptil flere tusen år gamle. (EU-finansiert forskningsprosjekt). Det har vært samlet svært mange folk her.

Tjøllingvollen bygdesenter: Tingstedet, Tjodalyngen, lå sannsynligvis her.

  • Kommunelokalet Tjodalyng på venstre side før kirken. Bygd i 1914 etter modell av Eidsvollsbygningen.

    Tjølling kirke
    Tjølling kirke
  • Tjølling kirke er fra ca. 1150.
  • Prestegården på høyre side.

Borgerstua, rød bygning bortenfor prestegården, Tjølling formannskap og kommunestyre holdt til her fra 1837 – 1914. Bordet de satt rundt er der fortsatt.

Etter ytterligere noen kilometer kommer du til Sandtra etter å ha passert jernbanen.
Inntil FV303 på høyre side på Løve ved Sandtra er det rester av en steinsetning.
Sandtrahelleren steinalderboplass like ved FV303. Bebodd for 4-5000 år siden.
fra Sandtra vil Venstre ha gang- og sykkelvei i 2,5 km fram til Hemkrysset.

På vei nedover FV303 ligger det stor Klåstadbruddet på venstre side. Her tas det ut larvikitt som er en stor eksportartikkel fra flere steder i Larviksdistriktet.

Klåstadbruddet
Klåstadbruddet

Ved krysset til Ula ble Klåstadskipet, Norges fjerde bevarte vikingskip, funnet. Lastet med brynestein fra Eidsborg i Telemark, utstilt på Slottsfjellmuseet. (Kopi bygges i Tønsberg.) Kaupang, Norges eldste by, ligger lenger ut i Viksfjord.

På jordet like bortenfor på venstre side ved Hasle er det en høy bautastein. Sannsynligvis markerer den stedet der båter ble trukket over land fra Viksfjord til Sandefjordsfjorden den gang havet sto høyere. Det var værhardt og vanskelig farvann å seile i rundt kysten.

God tur videre med hilsen fra
Svein W. Løsnæs
Tidligere leder i Tjølling Venstre mm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**