Åpenhet

Askøy Venstes tre toppkandidater - valg 2015, Foto: RK

Styringen av Askøy kommune må være basert på åpne politiske prosesser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dette innlegget er også publisert i Askøyværingen, 18. juni 2015 under lokaldemokrati.

Styringen av Askøy kommune må være basert på åpne politiske prosesser, der innbyggerne kan gjøre seg kjent med sakene og si sin mening underveis.

Askøy Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig og åpent for innsyn i hva som skjer. Dokumenter og informasjon må gjøres lett tilgjengelig. De folkevalgte styrer på vegne av innbyggerne og skal opptre som deres ombud.

Askøy Venstre vil utvikle lokal demokratiet i retning av økt deltakelse, uavhengighet og åpenhet. Den enkelte innbygger må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. I ytterste konsekvens vil mangel på åpenhet kunne medføre maktmisbruk og korrupsjon. Det skal tungtveiende grunner til for å holde informasjon skjult for offentligheten.

Økt åpenhet vil bidra til at innbyggerne får bedre innsyn i den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Det som er i ferd med å skje med Kleppestø planen er et godt eksempel på slike «skjulte» prosesser.

Det vil i kommunestyret på torsdag fremmes et forslag om at Askøy Eiendomsselskap, hvor varaordfører Roald Steinseide er styreleder, skal overta utbygging og eierskap styringen av Kleppestø planen. Dette er ikke gode nyheter. En slik overdragelse vil føre til en enda mer lukket prosess. Det vil i praksis bety at prosessen vil bli styrt ene og alene av kommersielle hensyn, noe som gir politikerne og innbyggerne i Askøy liten eller ingen påvirkning i den videre utviklingen.

Askøy Venstre vil ikke støtte en slik løsning. Gruppeleder og ordførerkandidat for Askøy Venstre, Arild Raftevoll, har ved flere anledninger i Formannskapet tatt til orde for mer åpenhet og bedre utredning i saken om Kleppestø. Han taler for døve ører ovenfor den politiske ledelse og Arbeiderpartiet, som virker fast bestemt på å kjøre denne saken gjennom slik de ønsker uten innbyggernes «brysomme» innspill.

Slike prosesser fører dessverre til politikerforakt og mistenkeliggjøring. Vi er ikke tjent med det. Vi trenger innbyggere med engasjement og gode innspill. Vi trenger at innbyggerne føler at de blir hørt. Vi trenger politikere som tar dette på alvor. Vi trenger ikke mer avmakt og frustrasjon.

Derfor vil Askøy Venstre ha tidligere politisk involvering og grundigere debatter. Vi vil involvere innbyggere og andre berørte parter i større grad tidlig i prosessene. Vi vil sørge for at innbyggerne gis innsyn i de pågående prosessene.

Vi håper innbyggerne sier klart ifra med sin stemme ved valget i september hvordan de vil ha det. Godt valg!

 

Ronny Knutsen

Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**