Initiativ til sykkelstrategi for Bydel Alna

Sykkelmannen

Bydelsutvalget ga i går sin tilslutning til et forslag fra Venstres representant Jon-Terje Bekken om å utarbeide en egen sykkelstrategi for Bydel Alna. Bydelen skal nå ta initiativ mot Bymiljøetaten om å bli en pilot i Bydelsstrategier for sykkel. Se lenken for hele forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hele forslaget fra Jon-Terje Bekken ligger her: Ekstern lenke.

Oslo kommune vedtok 29. april (Bystyret sak 86) en ambisiøs sykkelstrategi for Oslo. Målsettingen er å tredoble antall sykkelreiser innen 2025. I Sykkelstrategien vises det til at Bydel Alna har lavest sykkelandel i Oslo med én prosent på hverdagsreiser. Bydelsstrategier skal utarbeides som pilotprosjekter i én til to bydeler. Bydelsstrategiene bør inneholde en strategisk tilnærming til sykkelreiser. Pilotprosjektene skal startes i løpet av 2015.

Venstre foreslo at på bakgrunn av den lave andelen sykkel og gange i Bydel Alna, strategisk plan om å være en foregangsbydel og utfordringene knyttet til folkehelse, ønsker Bydel Alna å være en pilotbydel for Bydelsstrategi for sykkel. Det var bydelsutvalget enig i.

Forslagsstilleren, Jon-Terje Bekken, er Alna Venstres førstekandidat til bydelsvalget i høst. Han står også på Venstres liste til bystyret. Gi ham din stemme!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**