Valgprogram 2015-2019 – Den liberale byen

Hva er Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. Venstre vil et samfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Vi vil være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. På denne måten skaper vi den liberale byen.

Hva vil Venstre med Sandefjord?

Veksten i Sandefjord er positiv for byen. Det er et kvalitetstegn at folk ønsker å flytte til byen vår, men det gir også noen utfordringer. Vi må møte disse utfordringene på en god og kreativ måte.

De fleste av oss lever gode liv i Sandefjord, men ikke alle har det like bra i kommunen vår. Vi har viktige utfordringer når det gjelder bedre levekår for alle.

Kriminalitet, rus og sosiale problemer er noen av utfordringene som skal løses, vi må også fortsette å jobbe for å skape et
levende sentrum. Sandefjord skal være en raus og varm by der vi tar vare på hverandre – en inkluderende by med rom for alle.

Vi i Venstre er glade i Sandefjord. Vi brenner etter å være med på å forme Sandefjords framtid. Venstre vil at Sandefjord skal være en liberal, moderne, grønn og trygg by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**