Belønner brukere av buss og sykkel i Kristiansand

Stein Inge Dahn, Foto: Jone Nyborg

Venstre gjør Norge grønnere!

Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og Krf når Stortinget skal vedta budsjettene. Denne makten bruker Venstre til å presse gjennom en grønnere politikk for landet vårt.

I forhandlingene om statsbudsjettet for 2015 fikk vi på plass en ekstra økning på hele 325 millioner kroner som blir gitt til de storbyregionene som lykkes med å dempe veksten i biltrafikk.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen nå har tildelt Kristiansandsregionen en ekstrabevilgning på 35 millioner kroner som skal brukes på tiltak som stimulerer til mer gange, og økt bruk av buss og sykkel.

Stein Inge Dahn
Stein Inge Dahn

-Dette viser at Venstre lykkes med å gjøre Norge grønnere, sier Venstres 1. kandidat til fylkestingsvalget, Stein Inge Dahn i en kommentar. Han trekker frem at han er spesielt begeistret for at noen av disse midlene vil bli brukt til å samordne de ulike formene for kollektivtransport. Folk som kommer med tog, med danskefergen eller med fly bør bli matet effektivt inn på landsdelens busstilbud.
Frem til nå har dessverre vært nesten vanntette skott mellom de ulike samferdselsaktørene. Det vil Venstre gjøre noe med. I fjor fikk Venstre stortinget med på at NSB og busselskapene skal samordne sine billettsystemer. Noen av pengene som nå blir tildelt Kristiansandsregionen, er foreslått til å starte billettsamarbeid mellom NSB og busselskapet på Agder, AKT. Dette har Venstre store forhåpninger til!

En liste over tiltak som Kristiansand og de andre Knutepunkt-kommunene har søkt om penger til, kan lastes ned her.

Se nyhetsoppslag i NRK-Sørlandet om denne saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**