Grønn by

Foto: Sveinung Bråthen

En by med grøntområder, mangfoldig natur og kulturminner er en god by å bo i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre vil verne om de rike naturverdiene i Oslo og la markagrensen ligge fast. Vi vil ha flere parsellhager, flere grønne tak og flere bier i byen. Vi skal bekjempe luftforurensning og kutte utslipp gjennom å satse på ny teknologi og ren energi. Oslo skal beholde godene for elbiler for å få verdens reneste bilpark.

En stemme til Venstre er en stemme for naturen og for klimaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**