Lier Venstres valgbrosjyre 2015

Foto: Privat (tillatelse innhentet)

Her kan du laste ned Lier Venstres brosjyre. Dette er kun en smakebit av vårt program, men inneholder våre viktigste saker.

Den blir distribuert til alle husstander i Lier i uke 36, men enn så lenge, så kan du lese den her:

Lier Venstres Valgbrosjyre 2015

 

Vårt valgprogram ble vedtatt i 24. juni 2015, og leder av programkomiteen har vært Tor Kristen Haugen.

Programkomiteen har ellers bestått av Tove Hofstad, Geir Cato Kristiansen, Marianne Berg, Sarbjit Singh Shergill, Maria Kristine Løkstad Grande, An-Magritt Leirfall Saksvik, Camilla Bjørnbakken Langen, Linn Amalie Møystad og Vigdis Grande Knudsen.

Vi har samlet våre ideer i ett dokument – “Valgprogrammet”, og dette vil ligge til grunn for våre politiske prioriteringer i den kommende perioden.

Har du innspill til oss, så send en e-post til [email protected]

Du kan laste ned vårt valgprogram her:

Lier Venstres program 2015-19

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**