Venstre satser på trikk, buss og bane

Venstre satser på trikk, buss og bane.
Foto: Sveinung Bråthen

I Oslo skal det være lett å komme seg frem uten at du må bruke bil.

Venstre sørger for at trikken, bussen og banen går oftere, og vi holder billettprisen lav. Vi setter fotgjengere, syklister og kollektivreisende først. Det er bra for oss som bor i byen, og bra for miljøet. Derfor skal vi lage trygge sykkelveier gjennom hele byen og bygge ut kollektivtilbudet raskere.

En stemme til Venstre er en stemme for en grønn by.