Vi blir stadig flere som vil bo i Oslo

Foto: Sveinung Bråthen

Det er bra, fordi det skaper mangfold og kreativitet.

Venstre vil bevare Oslos særpreg og bygge flere boliger i nærheten av kollektivknutepunkter. Vi sier nei til eiendomsskatt som gjør det dyrere å bo og drive næring i Oslo.

En stemme på Venstre er en stemme for en raus og kreativ by.