Sentrum for å bo i og leve i

Erik Lundeby, Foto: Ivar Ruud Eide

Vi er alle enige om at Drøbak sentrum skal utvikles, men Høyre og Arbeiderpartiet tar for lett på spørsmålet om næring eller bolig i etasjene over bakkeplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Amta 30.6.2015 av Erik Lundeby, ordførerkandidat for Frogn Venstre.

Alle partier er enige om næring på bakkeplan i handlegatene i Drøbak sentrum. Men der stopper enigheten.

Haktor Slåke har sagt at det gjerne kan bli boliger fra annen etasje og opp. Rita Hirsum Lystads parti har ingen klar kurs. Ap var for noen år siden enige med Venstre i å forsvare næringsarealene i sentrum, men snudde på Lehmannsbrygga og i Storgata 18. Næringslokalene i Britanniagården derimot ble Ap med på å beholde.

Vi i Venstre er spent på hva de nye eierne av Vimpelfabrikken vil bruke lokalene til. Vi kan vurdere en betydelig andel boliger for å gi lønnsomhet i prosjektene, men det er trist hvis vi ender med et lite butikklokale mot gaten og resten til bolig og parkering. Dette er et av de få stedene i sentrum der det kunne utvikles et lite butikksenter med viktige funksjoner som vi mangler i dag – blomster, båtutstyr og mat med ferskt kjøtt og fisk er noen eksempler. Leger og tannleger kan også flyttes oppover i etasjene hvis det finnes heis – så kan gatevinduer åpnes for innsyn og gjøre byen mer levende.

I Wienerbrødskjæringa vil eierne ha mindre avis og mer bolig. Kontorarbeidsplasser skaper langt mer liv enn boliger, det gir lunsjmarked for kafeene og mange ansatte som kanskje handler litt på vei hjem. På arealet for selv en liten to-roms leilighet kan det fort jobbe fem-seks mennesker hvis det brukes til kontor.

Det er gårdeierne som har utspillet her, men det er viktig at de største partiene gir signaler om hva de ønsker av utvikling i Drøbak. Ser dere verdien av kontorarbeidsplasser i et bysentrum, Rita og Haktor?

Et signal fra oss i Venstre er at de som nå skal utvikle nye eiendommer i sentrum bør gå i dialog med kommunen om parkering. Kommunen diskuterer allerede parkeringsanlegg under Esso-tomta med en næringsaktør som vil være med å utvikle. Hva om andre utviklere går sammen om å kjøpe kapasitet som gjør det mulig å bygge et enda større anlegg i fjellet her, og bruker arealene i Storgata eller andre steder til ting som skaper liv og røre? Et parkeringsanlegg under Råkeløkka og Esso-tomta kan ha utgang i bakgården mellom Simply The Best og Guri Malla, og dermed være brukbart for mange aktører i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**