Over til sykkel

Sidsel Lombardo er hverdagssyklist og brenner for flere gang- og sykkelveier, Foto: Karin S. Frøyd

St. Hansaften var nestleder i transportkomiteen, Venstres Abid Raja, i Larvik på sin sykkelturné fra Lindesnes til Nordkapp. Han kartlegger forholdene for gående og syklister fra sør til nord, og mente at Larvik har et ganske stort forbedringspotensial for myke trafikanters sikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Sidsel Lombardos artikkel i ØP 1. juli 2015
Sidsel Lombardos artikkel i ØP 1. juli 2015

Ofte konkurrerer syklistene om plassen med biler og tungtrafikk, og for få velger sykkeltransport her i kommunen. Dette vil vi endre på!

Abid Raja brenner for syklistenes kår. Nylig fikk han igjennom et forslag på Stortinget om at regjeringen skal utarbeide en nasjonal sykkelstrategi. Venstre har også fått gjennomslag for en årlig ekstrabevilgning til sykkelveier i kommuner og fylker på 85 millioner kr (og summen vil sannsynligvis økes). Herfra kan det søkes om midler til sykkelveier, ved ferdig regulerte veistrekninger. Vestfold fikk i år 20 prosent av disse millionene.

Larvik har en sykkelplan som ledd i sin miljøplan. I disse dager åpnes ny, flott Nansetgata med sykkelvei integrert. Videre har man vedtatt å bygge sykkelvei i Brunlanes, fra Jahrehagen mot Helgeroa, noe mange har stått på for. Venstre ønsker at denne ferdigstilles senest innen 2019.

Også strekningen Sandtra – Hem langs 303 ligger høyt på prioriteringslista over ønskede utbygginger, men regulering gjenstår. Her vil Venstre være pådriver, og målet er en sammenhengende sykkelvei fra Sandefjord til Stavern.

Venstre ønsker og jobber for gang- og sykkelstier langs alle de mest trafikkerte veiene, men også tilrettelegging og merking av sykkelbaner i byene. Mer hverdagssykling, til jobb, skole og annet, og mer sykling som ferie- og fritidsaktivitet.

Det er mye å vinne: Helse og humør da sykling er en allsidig og fin aktivitet, tid og penger når vi trimmer og lar bilen står, mindre bilkøer for alle bilister og reduserte utslipp av klimagasser og støv. Her som ofte ellers går helse, trivsel og miljø, Venstre viktigste verdier, hånd i hånd.

Sidsel Lombardo
Hverdagssyklist og 2. listekandidat for Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**