Ta vare på Kokkenes!

Jo Straube

Utviklingen på Kokkenes og Dypvannskaia engasjerer mange. Venstre er opptatt av at valgene vi tar for Kokkenes skal være basert på framtidens behov, med respekt for historien i området.

Einar Holmer Hoven bruker betydelig med spalteplass til å forklare hvorfor Høyre ikke klarte å ta en avgjørelse i en av de viktigste utbyggingssakene i Lillesand på mange år. Det er gledelig at Høyre er med på å løfte diskusjonen ut av gruppemøtene, men det var synd vi ikke fikk en reell debatt hvor slike diskusjoner hører hjemme – i bystyresalen.

For Venstre er det avgjørende at valgene vi tar nå skal stå seg i mange, mange år. Når planlagte boliger i kommunen begynner å nærme seg 3000, kan vi ikke se at et større boligkompleks løser noen andre behov enn det økonomiske. En boligmasse på opptil 4000 m2 kan altså forsvares i et kortsiktig perspektiv, men er det slik vi skal utvikle kommunen?

Venstre har stor respekt for arbeidet KUAS har lagt ned, og vi har fått grundig belyst hva som må til for å utvikle hele eller deler av området. Når Venstre allikevel velger å se bort fra en større boligmasse, skyldes det også at trafikkutfordringen ikke er løst – og at leiligheter her kommer samtidig med et bortfall av boplikten.

Vi har hatt mange og lange diskusjoner om Kokkenes, for valget står ikke mellom å ha en full boligutbygging eller ikke gjøre noe som helst på flere tiår. Havnefondet og inntektene fra bobilparkeringen må være med på å finansiere behovet for vedlikehold og videre utvikling.

Venstre har programfestet at Kokkenes skal utvikles over tid, i påvente av gode løsninger til beste for framtidige generasjoner. Det skal gjøres sammen med innbyggerne, slik at vi finner løsninger alle kan leve med. Tida for kontroversielle utbygginger som sprenger rammen for hva en fantastisk flott by som Lillesand kan tåle må være over. Da må diskusjonene løftes ut fra gruppemøtene og inn i de demokratisk valgte organene.

Ta vare på Lillesand og framtiden!

Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**