Si din mening om kommunereform

Frogn Venstres gruppeleder 2011-2015 Erik Lundeby. Bilde fra valgkampen 2011., Foto: Ivar Ruud Eide

Kommuneplanleggerens notat gir god bakgrunn for å gjøre seg opp en mening om kommunereform, mener Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Frogn kommune gjennomfører i sommer en høring om kommunereform. Frogn Venstre oppfordrer alle innbyggere til å sette seg inn i dokumentene, og si sin mening. Særlig anbefaler vi kommuneplanleggerens rapport. Høringen finner du her:

Frogn kommunes høring om kommunereform.

Venstre har imidlertid vært kritiske til hvordan høringen presenteres, slik Erik Lundeby har skrevet i følgende innlegg i Amta.

Likning med 7 ukjente på høring
Av Erik Lundeby, Frogn Venstre

Frogn Venstre er åpen for å vurdere kommunestrukturen. I vurderingen vil vi legge vekt på om tjenestene blir bedre, om den politiske styringen blir styrket, og om vilkårene for kontakt mellom innbyggere og politikere, så vel som borgere og politikere, blir like gode i den nye strukturen.

Det er viktig å involvere borgerne, men vi tviler på at mange besvarer høringen Kommunestyret vedtok 15.6. Der bes folk om å uttale seg om Kystalternativet, Follo sydvest og Stor Follokommune. Hvilke av dagens kommuner som omfattes av alternativene står det ikke noe om, men Knut Erik Robertsen (Ap) ga et hint i kommunestyret: Hvis man leser beskrivelsen og vet folketallet i Follokommunene, kan man regne ut hvilke kommuner som er ment.

Vi sender altså en matteoppgave på høring!

Vi i Venstre ville heller sagt det slik: Ås, Vestby og Nesodden er aktuelle kommuner å slå seg sammen med. Hva mener Frognfolk om det?

Vi vil uansett oppfordre folk til å lese kommuneplanleggerens notat, som baserer seg på vurderinger gjort av alle tjenesteområder i kommunen. Notatet gir god bakgrunn for å svare på høringen. Kalkulator er lov!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**