God integrering og like muligheter for alle

God barndom. God skole., Foto: Jo Straube og Sveinung Bråthen

Oslo er en by med stort mangfold. Omkring 30 prosent av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn, og mangfoldet gir både muligheter og utfordringer. Oslo Venstre vil føre en helhetlig integreringspolitikk, som begynner allerede de første leveårene. Barnehage og skole er de viktigste arenaene for å integrere barna som vokser opp i byen vår. Jeg og Oslo Venstre ønsker at alle barn skal ha like muligheter til å lykkes, skriver Venstres andrekandidat, Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Flerspråklighet er en ressurs, og den viktigste nøkkelen for integrering av barn som vokser opp er at de mestrer det norske språket. I barnehagen får barna utvikle seg og lære gjennom lek og blir forberedt på skolehverdagen som etterhvert møter dem. For Venstre er det viktig at barnehagene har fokus på språktrening, slik at alle barn sikres mulighet til å kunne følge med på skoleundervisningen på lik linje når den tid kommer. Da er det viktig at vi har dyktige barnehagelærere som behersker språket, og at vi stiller krav til norskkompetanse hos assistenter og pedagoger. I barnehager med høy andel flerspråklige barn, ønsker vi også en egen pedagogstilling med overordnet ansvar for språkutvikling og sosialt samspill. Jo tidligere man legger inn innsatsen, jo lettere blir det for barna å beherske både det norske språket og andre språk.

Dessverre er det slik at flere barn ikke kan språket godt nok når de skal begynne på skolen. Oslo Venstre ønsker at språkopplæringen skal ligge til så lav alder som mulig, men når vi likevel har barn med åpenbare språkproblemer, er det viktig at vi gjør alt vi kan for å øke kompetansen. Byrådet har nå investert i sommerskole for nybegynnere, med intensiv språktrening for barn ved et par skoler i Oslo. Det er også viktig at foreldrene får en oversikt over hva en norsk skolehverdag innebærer, så de føler seg trygge og kan være en størst mulig støtte for barnet sitt under skolegangen. Derfor fikk også foreldrene tilbud om kurs sommeren før skolestart. Begge kursene har vært en suksess, og Venstre ønsker nå å utvide tilbudet.

For de elevene som begynner på skolen uten å beherske norsk, har Venstre og byrådet satt i gang et språkprosjekt der skoleelever får tilbud om intensiv språktrening før og etter skoledagen i åtte uker. For de som har deltatt har norskkompetansen økt med gjennomsnittlig 20 %. Forsterket norskopplæring gir resultater. Derfor vil Venstre sørge for at Osloskoler med høy andel flerspråklige elever får økte ressurser til blant annet flere lærere per elev og utvidet leksehjelpordning.

På samme måte som barnehagen, er aktivitetsskolen (AKS) et viktig sosialt og pedagogisk tilbud. Særlig viktig er det for integrering og språklig utvikling. Tilbudene skal fylles med aktiviteter som gir barna mulighet for varierte erfaringer både fysisk, sosialt og kulturelt. For oss er det viktig at alle foreldre som ønsker det har mulighet til å la barna ta del i tilbudene. Noen foreldre har dårlig råd, og det er sentralt for oss at barna fortsatt skal få være med. Alle barn skal ha like muligheter uavhengig av familiebakgrunn. Vi vet at utgiftene knyttet til å ha barn i barnehagen hindrer mange fra å delta, og vi vil derfor fjerne kontantstøtten og heller gi gratis barnehage for lavtlønnede i Oslo som et forsøksprosjekt. I tillegg ønsker vi inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon, utvidet gratis kjernetid i barnehagen og gratis AKS der det er hensiktsmessig. Slik kan enda flere få muligheten til å benytte seg av tilbud vi vet fungerer, som barnehage og AKS.

I Oslo gjøres det mye bra for språkutvikling og integrering i dag. Nå ønsker vi enda mer. Vi ønsker oss en by der alle barn mestrer norsk innen skolestart, og fortsatt mulighet til å la barna delta i ulike tilbud, uavhengig av foreldrenes lommebok. Det er god politikk for å sikre god integrering og like muligheter for alle.

 

 
En forkortet versjon av dette innlegget sto 17.07.2015 på trykk i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**