Barnehage-fellesferie er ikke til barnas beste

Line Nyhus Skuterud, Foto: Ivar Ruud Eide

Venstre vil ikke ha stengte uker i barnehage og SFO i Frogn, sier Line Nyhus Skuterud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Amta 21.07.2015 av Frogn Venstres listekandidat Line Nyhus Skuterud.

Vi i Frogn Venstre vil ha samdrift av de ulike barnehagene og SFO tilbud i feriene. Vi tror dette ikke bare vil gi fleksibilitet og valgfrihet for de voksne, men først og fremst gi større muligheter og bedre tilbud for barna våre.

Alle organiserte tilbud i Frogn kommune er stengt uke 28 og 29. Det er et godt og viktig krav kommunen har til sine småbarnsforeldre at alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende ferie i løpet av ferien.

For de aller fleste går det bra å ta ferie uke 27,28 og 29 eller 28, 29, og 30. Foreldre/familier som har behov for lang ferie på et annet tidspunkt, som kanskje til og med har en jobb som det ikke er praktisk mulig å ta ferie akkurat de ukene, må belage seg på besteforeldre eller annen barnepass de to ukene SFO og barnehager er stengt.

Lang og ensom sommer

Disse tilbudene er ikke kun for barnepass men også et pedagogisk tilbud og et sted der barn knytter vennskap og lærer sosiale koder. En del barn har dessverre ikke omgang med jevnaldrende utenom SFO eller barnehage. Når disse barna da ikke har tilbud 5 uker i løpet av en sommer (2 uker med stengt og 3 uker ferie utenom stengetid) blir det en lang og ensom sommer.

Vi har fem forskjellige SFO i Frogn kommune og vi har 18 barnehager. Vi i Frogn Venstre mener at det i kommunen alltid skal være et åpent tilbud for barnefamilier. Hvis de ulike skolefritidstilbudene og barnehagene fordeler sommerferien seg imellom krever det noe fleksibilitet av dem som jobber der, men det vil også gi dem større valgfrihet for når de kan ta ut ferie.

Nye impulser

SFO/barnehager går med halvtomme lokaler store deler av sommeren og de voksne har få andre voksne å spille på disse ukene. Ved samdrift i ferier vil dine barn møte flere barn når de er på SFO/barnehage i feriene, de vil utvide sin bekjentskapskrets, knytte nye vennskap, få nye impulser og ikke minst vil tilgjengeligheten av voksne bli bedre når de er flere på jobb.

Når de fleste barnefamilier tar ut ferie i uke 27–29 eller 28- 30 er jeg glad for at ikke alle som bor i Frogn jobber i Frogn. Da ville vi alle både sett og kjent på kroppen konsekvensene av dette i form av reduserte åpningstider i blant annet alle butikker og helsetjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**