Endelig avgjørelse for E8 gjennom Ramfjord

Foto: Daniel Skog

Regjeringen støtter kommunestyrets vedtak om å legge veien på østre side av fjorden. Venstre er svært fornøyd med at vedtaket tar hensyn til lokaldemokratiet og regional utvikling.

Regjeringen begrunner avgjørelsen med at de lytter til lokaldemokratiet og at det østre alternativet gir best muligheter for et videre regionalt samferdselsløft. Dette er også årsaken til at Venstre vil bygge veien på østsiden. Ullsfjordforbindelsen vil komme på Breivikeidet, og det er en stor fordel at de nye veiene samordnes og møtes på oversiden av Fagernes.

Venstres tredjekandidat, Kine Bergheim, kommer fra Ramfjord og er svært fornøyd med at kampen om trasévalget er over. Hun peker på at dette er et viktig skritt for å gå kunne gå i gang med planlegging og regulering for nyveien.

– Enten man er enig eller uenig i trasévalget, så tror jeg at mange er lettet over at de nå vet hvor veien kommer til å gå. Folk som er bosatt på østsida kan knapt bevege seg etter den sterkt trafikkerte hovedveien, langt mindre la ungene sykle tur der. Dette er et problem helt til nyveien står klar, men når man vet hvor veien skal gå er det lettere å planlegge en framtid i Ramfjord.

Her kan du se iTromsøs intervju med Kine om hva veien vil bety for Ramfjord.

Kine er fornøyd med at regjeringen sto fast på det østre veialternativet, og trosset innsigelsesmyndighetene. Venstre mener at det er viktig å bevare det store beltet av fangstgroper på Breivikeidet, men at verken opplevelsen eller historien går tapt om det går en vei mellom to groper.

– Det viktigste for meg og Venstre har hele tiden vært å få veien bygd. Det, og ikke selve trasévalget, er utvilsomt også det viktigste for utviklingen av Ramfjord. Men veien betyr også mye for Tromsø og Tromsøregionen, og østre trasé ivaretar det langsiktige og regionale hensynet best.

Nå satser vi på at veiplanleggingen i Statens Vegvesen går fort!

Statssekretær Per-Willy Amundsen og representanter for byrådspartiene, med Kine Bergheim fra Venstre, presenterer det endelige trasevalget i Ramfjord.
Statssekretær Per-Willy Amundsen og representanter fra byrådspartiene presenterer regjeringens vedtak om E8 i Ramfjord. Fra høyre: Per-Willy Amundsen (FrP), Kine Bergheim (Venstre) , Kristian Støback Wilhelmsen (H), Britt-Hege Alvarstein (FrP), Anni Skogmann (FrP) og Øyvind Hilmarsen (H).

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**