Råde Venstres valgprogram – Kultur, Idrett og Frivillighet

Foto: Lisa Kara Frøyland

Råde Venstre vil arbeide for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv.

Barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Norge har en offensiv satsing på kultur til barn og unge, men barne- og ungdomskulturen har fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på, derfor vil Råde Venstre sørge for å legge til rette for lokalt initiativ, og gi støtte til prosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge.

Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg, også slik at flere idretter sikres vekstvilkår.

Råde Venstre vil:

– Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO.
– Etablere en prøveordning med aktivitetskort for barn i ressurssvake familier.
– Ta initiativ til et utstyrsbibliotek for utlån av sportsutstyr.
– Jobbe for et variert og fulldekkende idretts- og kulturtilbud for alle skolebarn.
– Styrke svømmeopplæringstilbudet til skoleelever i kommunen.
– Sørge for at det nye kulturhuset (Langhuset) blir bygget og fylt med et bredt offentlig kulturtilbud.
– Utvide bibliotektilbudet i Råde, også med søndagsåpning (prøveordning).
– Markedsføre biblioteket ved hjelp av flyttbart «mikrobibliotek» (Idé fra Ringebu).
– Opprettholde støtten til Råde historielag.
– Bevare samfunnshusene i kommunen, og gi støtte til lokale arrangementer, som f.eks Kulturskolen, Ungdommens Kulturmønstring og Råde Parkfestival.
– Støtte opp om å etablere sykkelstier for aktive syklister i marka.
– Ta initiativ til å få på plass skøyteis ved Karlshus skole i vinterhalvåret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**